Dům na Kozině

Výstavy představí dějiny štukatérství a nominace na Českou cenu za architekturu 2022

Současně s novou expozicí Středověké stavební stroje budou v neděli 17. července 2022 v 16 hodin v Centru stavitelského dědictví slavnostně otevřeny dvě výstavy.

Výstava Štukatérství a výstava nominovaných děl České ceny za architekturu 2022, kterou pořádá Česká komora architektů.

Nová expozice Středověké stavební stroje

Středověké stavební stroje byly geniální ve své jednoduchosti, skladnosti i výrobě náhradních dílů. Všechna tato zařízení aplikují dovedně základní mechanické principy, díky kterým bylo možné efektivně využít omezenou lidskou či zvířecí sílu třeba při zdvihání a přemísťování těžkých břemen, při zatloukání pilotů pro základy staveb i při dalších stavebních činnostech.

Představu o podobě takových strojů si můžeme udělat hlavně díky dobovým vyobrazením. Z nich vycházeli i autoři nové expozice. Dominantou impozantní, na výšku čtrnáctimetrové budovy bývalé pivovarské lednice se stal středověký šlapací jeřáb a beranidlo na zatloukání pilot. Obě funkční repliky v životní velikosti zhotovil tesař Petr Růžička za důsledného použití dobových nástrojů a technologií.

Jak by obstály středověké mechanismy a stavební stroje poháněné lidskou silou v současné době? I na takové otázky se pokouší odpovědět nová expozice Centra stavitelského dědictví NTM Plasy.

Výstava Štukatérství

Štukatérství je řemeslo spočívající ve zpracování tvárné hmoty – štuku, resp. štukové malty za účelem vytváření plastických ornamentů, volných plastik, ale i vytváření ušlechtilých a dekorativních povrchů jako jsou umělé mramory či sgrafita. Široká škála štukatérských technik často stavěla toto řemeslo na pomezí sochařství, malířství, ale i samotné architektury.

Výstava přináší stručný historický přehled štukatérského řemesla, seznamuje s různými materiály a technikami, představuje výběr exponátů ze sbírek NTM. Mezi ně je zařazen i aktuálně získaný soubor fragmentů barokní štukové výzdoby bývalého kostela svatého archanděla Michaela v Praze na Starém Městě, který Národní technické muzeum převzalo od Národní knihovny v červnu roku 2022.

29 nominací na Českou cenu za architekturu

Mezinárodní porota tento rok nominovala 29 děl z celkového počtu 201 přihlášených staveb. Typologie nominovaného souboru děl je pestrá. Nejvíce jsou zastoupeny projekty pro bydlení, nechybí však také stavby veřejné, včetně veřejných prostorů. V různorodém výběru lze nalézt také dvě vyhlídky v krajině, jednu naučnou stezku, sportovní halu, vinařství či lihovar.

Díla nominovaná na Českou cenu za architekturu je možné si prohlédnout ve venkovní expozici Centra stavitelského dědictví NTM v Plasích.

Vernisáž výstav uvede Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea, a Jan Kasl, předseda České komory architektů. Vstup na akci, která proběhne v neděli 17. července 2022 v 16 hodin v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy, je zdarma.

red