Redakce radí: prosincové tipy na online akce

webinar
Zdroj: Shutterstock

Přestože současná situace opět nevypadá pro hromadné akce slibně (prodavači vánočních trhů by mohli vyprávět), vzdělávací akce a konference stále běží a snaží se odbornou veřejnost oslovit, informovat a zaujmout alespoň v rámci omezené návštěvnosti či v online prostoru. Na co se můžeme těšit v prosinci?

STAVEBNÍ DENÍK – proč a jak?

Pořadatel: ČSA
Kdy: 3. 12. od 9:00

Seminář účastníkům přinese komplexní a ucelený pohled na vedení stavebního deníku, včetně legislativní podoby a úprav, i případných důsledků v celém procesu přípravy, realizace i dokončení stavby. Odůvodnění, podoba a forma vedení stavebního deníku, vůči dalším účastníkům a aktérům procesu výstavby. Seminář je doplněn poznatky a zkušenostmi lektora, získanými při auditorské a inspekční praxi.

 

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON – aktuální problematika umisťování a povolování staveb po rekodifikaci stavební legislativy

Pořadatel: ČSA
Kdy: 3. 12. od 9:00

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou postupů a procesů vedených podle stavebního zákona s vazbou na další zákony v návaznosti na aktuální schválenou rekodifikaci. Cílovou skupinou seminářů jsou pracovníci obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, pracovníci investičních útvarů, autorizované osoby, pracovníci zhotovitelských subjektů (stavebních firem), architekti, projektanti atd.

 

Vlhkost v rodinných domech a jak se s ní vypořádat?

Pořadatel: Stiebel eltron
Kdy: 7. 12. od 8:55

Častým problémem v rodinných domech, se kterým se mnoho uživatel po instalaci funkčního systému větrání potýká, je nízká vlhkost vzduchu v domě. To může způsobovat celou řadu negativních jevů ve vztahu k člověku, ale i budově. Jak se s vlhkostí v domě potýkat a na co si dát pozor v 45 minutách nastíní Ing. Martin Bžoch.

 

1. ročník konference Předcházení vzniku odpadů

Pořadatel: České ekologické manažerské centrum
Kdy: 9. 12. od 8:30

Účastníci se mohou těšit na kvalitní a inspirativní program zahrnující nejaktuálnější příspěvky v oblasti prevence a opětovného využití odpadů, což je samotný základ pro nakládání s odpady a oběhové hospodářství. Součástí konference bude i prostor pro navázání nových kontaktů nebo partnerství. Novinkou bude živý přenos s možností zpětného shlédnutí.

 

nZEB – praktické tipy a rady pro energetické specialisty

Pořadatel: Centrum pasivního domu
Kdy: 14. 12. od 8:30

Od 1. 1. 2022 se znovu zpřísní požadavky na výstavbu nových budov, což si vyžádá změnu způsobu, jakým budou navrhovány. Energetická optimalizace, která zohledňuje tvar nebo orientaci budovy, se tímto stává nedílnou součástí projektu už ve fázi studie. Jde o další krok směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie – nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

redakce z informací jednotlivých akcí