Konference

Redakce radí: červnové tipy na vzdělávací akce

Léto se nezadržitelně blíží a spolu s ním se i snižuje počet pořádaných akcí – uplynulý měsíc byl například na akce výrazně chudší než jiné jarní měsíce. To se ovšem nedá říct o červnu. Počet akcí před letními dovolenými opět stoupl a každý, kdo se má chuť ještě něco přiučit před zaslouženým letním volnem, má vskutku pestrý výběr, kam může zajet a jaké zajímavé téma si poslechnout. 

Výhody průtokového ohřevu vody

Pořadatel: Stiebel Eltron
Kdy: 1. 6. 8:00
Více info na webu.

Technologické novinky, výhody a široké produktové portfolio Stiebel Eltron průtokových ohřívačů v přibližně hodinové prezentaci představí Ing. Petr Novotný.

Beton University – seminář Betony blízké budoucnosti

Pořadatel: Českomoravský beton
Kdy: 2. 6. 9:00
Více info na webu.

Seminář „Betony blízké budoucnosti“ obsahuje přednášky na téma směsné cementy a důvody zvyšování jejich podílu na trhu, nebo také beton z recyklovaného kameniva. Představíme vám systém Concremote pro optimalizaci vaší stavby, který slouží pro monitorování pevnosti betonu v tlaku v reálném čase. Nebudou chybět ani stavby z vybraných regionů České republiky nebo poutavé stavby ze zahraničí.

BIM VE STAVEBNICTVÍ 2022

Pořadatel: ČSA
Kdy: 2. 6. – 3. 6.
Více info na webu.

BIM jako cesta digitalizace českého stavebnictví, BIM jako nástroj komunikace ve stavebnictví, BIM jako předpoklad stavebnictví 4.0, praktické zkušenosti, doporučené metodické a legislativní podklady, výzkumná témata, vzdělávací programy.

Konferenci pro Vás připravují Nadace ABF, MPO, ČAS, CZ.BIM a SPS, ve spolupráci s ČKAIT, ČKA, MMR, ČSSI, SIA ČR, ČVUT, SEVEN, NCS4.0 a za podpory dalších partnerů i odborných a mediálních partnerů konference.

GREEN WAY DAY

Pořadatel: STP
Kdy:  7. 6. 10:00
Více info na webu.

Spolkové setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů, dodavatelů, výrobců (prodejců) i provozovatelů technických zařízení budov. Účelem tohoto setkání je vytvořit neformální prostředí s možností získání nejen odborných informací, ale i společenských kontaktů pro spolupráci v této významné oblasti.

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY

Pořadatel: ČSA
Kdy:  7. 6. 9:00
Více info na webu.

Cílem semináře je přehledným způsobem seznámit úředníky stavebních úřadů a odbornou veřejnost s problematikou nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy.

 

VZDUCHOTECHNIKA 2022

Pořadatel: SSTP
Kdy: 9. 6. a  10. 6.
Více info na webu.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave organizuje v tomto roku už 21. ročník vedecko-odbornej konferencie VZDUCHOTECHNIKA 2022. Konferencia nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie VETRANIE a KLIMATIZÁCIA.

Základy snižování hluku

Pořadatel: STP
Kdy: 14. 6. 9:00
Více info na webu.

Kurz je určen pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech, ale i laické veřejnosti, zajímající se o problematiku hluku.

AGC Active Day 2022

Pořadatel: AGC Glass Europe
Kdy: 14. 6. 11:00
Více info na webu.

Odborný seminář pro architekty a interiérové designéry, investory a developery, projektanty a stavební a realizační firmy na téma inovativní sklo v exteriéru i interiéru. Staňte se součástí osobního setkání autorů a tvůrců projektu Bořislavka Centrum a nahlédněte do jeho zákulisí očima architektů Jana Aulíka a Davida Zalabáka.

Wienerberger fórum 2022 (2. díl)

Pořadatel: Wienerberger
Kdy: 16. 6. 9:00
Více info na webu.

Odborná online konference ze světa stavebnictví pohodlně a jinak! Pokračování odborné konference pro projektanty, architekty, studenty a stavební firmy. Pozor, nepůjde o klasický seminář či workshop. Přichystali jsme si pro vás virtuální svět s praktickými ukázkami.

Nekonvenční zdroje elektrické energie 2022

Pořadatel: Elektrotechnická fakulta VUT v Brně
Kdy: 22. 6. až 24. 6.
Více info na webu.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou elektrotechnickou společností  (která je členem Českého svazu vědeckotechnických společností),  její ústřední odbornou skupinou pro chemické zdroje elektrické energie si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci 43. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ta bude mj. obsahovat základní informace i nejnovější trendy ve výzkumu a vývoji klasických, alternativních a obnovitelných zdrojů elektrické energie. Základní informace, výzkum a vývoj elektrochemických zdrojů elektrické energie.

Řízené větrání v novostavbách

Pořadatel: Stiebel Eltron
Kdy: 22.6. 8:00
Více info na webu.

Existuje mnoho názorů a pohledů na návrh větrání rodinných a bytových domů. Alternativní a moderní projekční postup a nový náhled na celou problematiku Vám během přibližně hodiny nabídne a vysvětlí Ing. Martin Bžoch.

STAVEBNÍ ZÁKON – aktuální problematika umisťování a povolování staveb po rekodifikaci stavební legislativy

Pořadatel: ČSA
Kdy: 28. 6. 9:00
Více info na webu.

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou postupů a procesů vedených podle stavebního zákona s vazbou na další zákony v návaznosti na aktuální schválenou rekodifikaci, včetně připravovaných změn.Cílovou skupinou seminářů jsou pracovníci obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, pracovníci investičních útvarů, autorizované osoby, pracovníci zhotovitelských subjektů (stavebních firem), architekti, projektanti atd.

Mostra Convegno Expocomfort 2022

Pořadatel: Reed Exhibitions Italia
Kdy: 28. 6. do 6. 7.
Více info na webu.

Veletrh proběhne i v online verzi od 28.6. do 6.7.2022. Zastoupeny jsou všechny oblasti HVAC+R – vytápění, klimatizace, chlazení, instalace, sanitární technika a vybavení koupelen, úprava vody, obnovitelné zdroje energie a úspory energií, smart technologie a další.

red