Pojďme dělat města lépe, vyzve už třetí ročník konference. Ukazuje příklady dobré praxe

Pojďme dělat město
Zdroj: Pojďme dělat město

Po úspěšném 1. ročníku, který se zaměřoval na „dobré zadání“, a neméně úspěšném 2. ročníku s nosným tématem „role městského architekta“ přichází 3. ročník konference Pojďme dělat město. Koná se 2. a 3. června v obci Líbeznice. Letošním tématem bude Komunální politika a stanovování priorit rozvoje.

Na konferencích bývají často prezentovány ukázky přístupů velkých světových metropolí nebo teoretické koncepty. Výzva Pojďme dělat město se zaměřuje na města spíše menší a jejím těžištěm jsou konkrétní příklady dobré praxe.

Konference se zaměří spíše na menší města a obce a program bude zahrnovat mnoho inspirace nejen pro ty, kteří se chystají kandidovat na podzim v rámci komunálních voleb.

Cílem konference Pojďme dělat město je především vytvořit prostor pro vytváření vztahů mezi uživateli, správci a tvůrci veřejného prostoru, šíření informací jak přistupovat k tvorbě a užívání veřejného prostoru a rozšiřování vědomostí.

Určená je potom zvláště pro architekty, urbanisty a krajináře; města a obce, zejména pracovníky odborů rozvoje a stavebních úřadů; politiky a aktivní občany.

Letošní program nabídne například blok přednášek s panelovou diskuzí na téma Máslovická hospoda, kde se svými zkušenostmi vystoupí starostka Máslovic Ing. Vladimíra Sýkorová a Ing. arch. Vojtěch Sosna (Bod architekti). Dále bude tématem obytná čtvrť Dvorce v Táboře (místostarosta Tábora Václav Klecanda a Ing. arch. Iveta Čierná (MÚ Tábor), Vimperk (starostka Vimperka Ing. Jaroslava Martanová a Ing. arch. René Dlesk, PhD. (MA Vimperka)), Česká Kamenice (starosta České Kamenice Jan Papajanovský a Ing. arch. Jan Mach (Mjölk, MA České Kamenice))

Na přetřes přijde i porovnání přístupu Čechy/Belgie (doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka (FA ČVUT)), Šlapanice (starostka Šlapanic Michaela Trněná a Ing. Lýdie Šušlíková (krajinářská architektka), Židlochovice – (městský architekt Ing. arch. Pavel Jura), Jihlava (primátorka Jihlavy MgA. Karolína Koubová), Žďár nad Sázavou (starosta Ing. Martin Mrkos a Ing. arch. Zbyněk Ryška (MA Žďáru nad Sázavou)), živá krajina (Jiří Malík), kompenzační investice do krajiny v souvislosti s výstavbou vysokorychlostní trať Praha – Drážďany a aplikace krajinářské studie (Ing. arch. Ondra Beneš Ph.D.)

Druhý den konference bude následovat komentovaná procházka po Líbeznicích s obecní architektkou Ing. arch. Zuzanou Freiheit a vše bude zakončeno společným obědem.

Účast je letos po registraci možná i prostřednictvím on-line streamu.

red