Architektonické soutěže pomáhají při rozšiřování škol.

Konference Svazu měst a obcí ukáže, jak měnit veřejná prostranství pro lidi

Svaz měst a obcí ČR zahájí ve středu 1. prosince historicky první ročník konference Inspirační fórum. V kině Přítomnost na pražském Žižkově se sejdou špičky českého a slovenského urbanismu, architekti, zastupitelé měst a obcí, influenceři, designéři i sociologové a ekonomové. Cílem projektu je vytvořit otevřené prostředí a živou platformu pro sdílení zkušeností a diskuzi.

Fórum zahájí Ing. arch. Matúš Vallo, primátor města Bratislavy, který ve funkci primátora působí od roku 2018. Ve svém příspěvku zmíní zkušenosti s budováním, revitalizací a modernizací veřejných prostranství a budov v Bratislavě i s regulací parkování v centru měst.

„První významné kroky ke kvalitnímu veřejnému prostoru v Bratislavě jsme již udělali. V roce 2019 jsme založili příspěvkovou organizaci města s názvem Metropolitný inštitút Bratislava. Díky tomu se architektonické soutěže na projekty o veřejném prostoru staly novým standardem. Nyní se nám daří do ulic města přinášet kvalitní architekturu a funkční řešení zrcadlící potřeby obyvatel,“ vysvětluje Matúš Vallo.

Architekti a zástupci měst obcí sdělí své zkušenosti

Veřejná prostranství tvoří základní strukturu města, jsou tím, co z města vidíme jako první a kde trávíme množství času. O tom, jakým způsobem kvalita veřejných prostranství ovlivňuje kvalitu života ve městě, promluví architektka Pavla Melková.

Radim Bača, starosta severomoravské obce Palkovice bude hovořit o tom, jaký význam má pro 12 km dlouhou dědinu její centrum a jak centrum obce ve spolupráci s renomovaným architektem Kamilem Mrvou vlastně hledali. Ve svém příspěvku také představí svůj pohled na péči, výsadbu i kácení vzrostlé zeleně.

Daniela Javorčeková, starostka obce Buštěhrad přináší na Inspirační fórum SMO ČR zkušenost s přístavbami budov ZŠ, kterou projektoval ateliér ADR – architekti Richard Hons a Martin Kuklík a jejich kolegové z firmy Bomart (Ing. Tomáš Rokos, Josef Frydrýn) a s venkovními úpravami – amfiteátru v areálu ZŠ (Ing. arch. Marek Prchal a Ing. arch. Markéta Pěšičková) a s přístavbou MŠ dle projektu Ing. arch. Pavel Geiera.

Architektonické soutěže volí metropole i malé vsi

Michaela Šebelová, starostka Kunčice pod Ondřejníkem, vysvětlí, jak přistupovali k proměně středu obce, a to pomocí architektonické soutěže a zapojení veřejnosti do celého procesu. „Vnímáme totiž, že pokud se na rozhodování podílí co nejvíce lidí nejen z koalice, ale i z opozice i veřejnosti, je vyšší pravděpodobnost, že bude návrh obecně přijat a bude mít šanci i při změně koalice po volbách,“ nastíní Šebelová. Pro hledání srdce této vesnice byl přizván Ing. arch. Martin Materna.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora Ostravy bude mluvit o sídlištní výstavbě. Sídliště jsou tématem pro mnoho velkých měst u nás i v zahraničí. Jak začít s proměnou těchto leckdy nevzhledných městských čtvrtí tak, aby splňovaly parametry moderního a udržitelného obytného prostředí?

Starosta Březí u Mikulova, Miroslav Vymyslický, pracoval více než 20 let jako vedoucí oddělení vyjednávání Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky. Na svém postu řešil situace se zadržováním rukojmí, únosy osob nebo vydírání. I o tom, zda se mu právě tyto kompetence hodily při přesvědčování občanů Březí o nutnosti modernizace veřejného osvětlení v obci, promluví ve svém příspěvku.

Na konferenci zazní i příspěvky týkající se předprojektové přípravy, zkušenosti z menších obcí s pořádáním architektonických soutěží, s hledáním vhodného architekta i se zapojením obyvatel.

První ročník Inspiračního fóra Svazu měst a obcí České republiky se uskuteční 1. prosince 2021 od 9:00 do 16:30 v pražském kině Přítomnost, Siwiecova 1, Praha 3. Kompletní program a link pro stream akce najdete na webových stránkách.

red