Montáž požárních konstrukcí s deskami CETRIS®

Jednou ze základních podmínek montáže požárních konstrukcí (příček, podhledů, stropů, obkladů ocelových konstrukcí) opláštěných cementotřískovou deskou CETRIS® je absolvování školení pro montážní firmy. Proškolená osoba tak získá certifikát = Osvědčení o úspěšném absolvování školení montáže cementotřískových desek CETRIS® s důrazem na protipožární aplikace.

Výrobce cementotřískových desek CETRIS® akciová společnost CIDEM Hranice, zajišťuje ve  spolupráci se školícími středisky při Středních odborných školách a učilištích zaškolování montážních firem pro aplikace s cementotřískovou deskou CETRIS®.

Zdroj: Cidem

Školení je vždy jednodenní a je zakončeno vydáním certifikátu. Školení je určeno především pro firmy realizující protipožární konstrukce.  Osvědčení – způsobilost k provedení montáže – je v tomto případě přímo vyžadováno příslušnými institucemi (hasičský záchranný sbor, stavební úřady).

Zdroj: Cidem

Osvědčení získala i firma Contica STAV, s.r.o., která zrealizovala požární stěny u garážových stání řadových domů bytového souboru Harcovna v Rožnově p/R.  Stěna s jednostranným opláštěním deskou CETRIS® BASIC tl. 14 mm vykazuje požární odolnost REI 15 DP2.

Přihlásit na školení se můžete přes webové stránky Stavební firmy – Cetris  nebo e-mailem na  marketing@cetris.cz