SZ1

Cyklus 10 diskuzních setkání ke Stavebnímu zákonu zahajuje téma Ochrana veřejných zájmů

Pravidelná pondělní diskuzní setkání o problematice Stavebního zákona zahajuje téma Ochrana veřejných zájmů již v pondělí 14. září 2020 v 15:00 v Nadaci ABF. Cyklus Stavební zákon pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci České stavební akademie ve spolupráci s Českou Společností pro stavební právo, MMR, MPO, SPS, profesními komorami a dalšími profesními institucemi, orgány veřejné a státní správy.

Rekodifikace stavebního práva je velké téma, o kterém se hovoří velmi hlasitě již několik let. Slibuje skutečné naplnění principu jedna stavba – jeden úřad – jedno povolení vytvořením nové jednotné soustavy státní stavební správy s integrací dotčených orgánů, změny v územním plánování, urychlení povolení i digitalizaci celého stavebního řízení.

Vzbuzuje velká očekávání. Zaznívá chvála, silně je slyšet kritika – kritika způsobu přípravy zákona ve spolupráci MMR a HK, kritika vlastního textu zákona vyjádřená uplatněním více než pěti tisíci připomínkami, kritika častých a zásadních změn navržené úpravy, a to i v průběhu mezirezortního připomínkového řízení.

V současné době byl návrh zcela nového stavebního zákona, který vyvolal nutnost změn v dalších 57 zvláštních zákonech, projednán Legislativní radou vlády, vláda jeho aktuální podobu schválila a již v září by měl být předán k dalšímu projednávání do Poslanecké sněmovny.

Každý o rekodifikaci něco zaslechl, informace i názory se různí, pro časté změny je situace mnohdy nepřehledná. Proto je připraven cyklus pravidelných diskusních setkání, kde zástupci předkladatele budou mí prostor vysvětlit změny oproti současnému stavu i jejich dopady, seznámit s aktuálním stavem projednávání v Parlamentu, a kde zazní i hlasy „z druhé strany“ od zástupců stavebních úřadů, obcí, investorů, projektantů a dalších subjektů podílejících se na přípravě i realizaci stavebním procesu.

I Vy můžete přijít diskutovat, prezentovat svoje názory a zkušenosti.

pořadatel: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
místo: Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1
čas: 15.00 – 17.00 hod. / vždy v pondělí

Odborným garantem cyklu diskuzí je JUDr. Vladimíra Sedláčková.

HARMONOGRAM
14. 9. 2020 | Ochrana veřejných zájmů
21. 9. 2020 | Státní stavební správa
5. 10. 2020 | Digitalizace
12. 10. 2020 | Územně plánovací dokumentace
19. 10. 2020 | Plánovací smlouva
26. 10. 2020 | Stavební právo hmotné
2. 11. 2020 | Zjednodušení a zrychlení povolení stavebního záměru
9. 11. 2020 | Možná ochrana účastníků řízení při povolování staveb
23. 11. 2020 | Postavení autorizovaných osob
30. 11. 2020 | Konec „černých staveb“?

Registrace účastníků diskuzních setkání je na emailu vzdelavani@abf-nadace.cz.

Více informací na webu www.stavebniakademie.cz.