Nová metodika ukazuje, jak plánovat veřejná prostranství malých obcí

Vodavemeste 2
Zdroj: ČVUT

Odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vytvořilo průvodce plánováním proměny veřejných prostranství pro představitele menších obcí.

Certifikovaná Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí je výstupem tříletého úsilí týmu urbanistů a sociálních vědců ČVUT UCEEB pod vedením Ing. arch. Martiny Sýkorové a Mgr. et Mgr. Michaely Malé.

Cílem publikace je poskytnout starostům a obecním zastupitelům možnost stát se rovnocennými partnery v dialogu s nezastupitelnými odborníky i úřady, mít vlastní vizi, dokázat zvážit výhody a nevýhody navrhovaných řešení a dělat informovaná rozhodnutí.

Metodika planovani kvalitni prostranstvi
Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí  | Zdroj: ČVUT

Proces krok za krokem

Hlavní část metodiky pomáhá představitelům menších obcí zorientovat se v problematice veřejných prostranství pro následné jednání s odborníky i úřady, provází je krok za krokem procesem přípravy a formulace zadání studie a popisuje doporučené postupy při výběru zpracovatele.

Na tuto hlavní část navazuje několik příloh – první sada příruček popisuje základní principy kvalitního hmotného (architektonického) prostředí veřejných prostranství i způsoby a postupy, jak a proč zapojovat veřejnost a zjišťovat její potřeby. Druhá sada příruček obsahuje doporučený seznam kapitol zadání pro různé v metodice definované typy studií.

„Věříme, že starostové a zastupitelé, kteří si tyto příručky prostudují a budou se jimi řídit, přispějí ke vzniku kvalitního veřejného prostoru naplňujícího potřeby obyvatel i návštěvníků obce,“ říká Mgr. et Mgr. Michaela Malá.

Metodika vznikla s přispěním Technologické agentury ČR, je volně dostupná na internetu, odkud si ji už stáhlo několik tisíc odborníků a zástupců měst a obcí.

red
ZDROJ: UCEEB ČVUT