Podpis memoranda

Stavebnictví 4.0: Další inovace v oboru podpoří spolupráce ministerstva a ČVUT

Koncem ledna podepsali místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Ondřej Velek Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje stavebnictví. Ta bude realizována zejména Národním centrem Stavebnictví 4.0, které na institutu působí. Spolupráce přispěje k rozvoji informačních technologií ve stavebnictví a jejich začlenění do praxe.

Vicepremiér Ivan Bartoš dále diskutoval se zástupci stavebního odvětví o aktuálních tématech stavebnictví. Memorandum, které formalizuje zahájení aktivní spolupráce, reaguje mimo jiné i na nedostatek diskuze mezi aktéry ve stavebnictví: státem, firmami a a akademickou sférou. Spolupráce Národního centra Stavebnictví 4.0 (NCS 4.0) a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR bude realizována zejména formou vzájemných konzultací a výměnou informací o důležitých událostech.

Vicepremiér Ivan Bartoš v rámci své návštěvy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v panelové diskuzi představil vizi v oblasti digitalizace stavebnictví, podobu stavebního zákona a koncept dostupného bydlení. V diskuzi byly představeny klíčové dopady zmíněných témat na stavební průmysl.

Klíčová věc pro obor

„Digitalizace stavebního řízení a územního plánování jsou naprosto klíčové pro zrychlení procesů, které probíhají v rámci stavebního průmyslu. V průběhu tohoto roku proto postupně spustíme jednotlivé služby týkající se povolování staveb tak, aby v červenci 2024 bylo možné realizovat kompletní digitální postup úkonů při stavebních řízeních. Pro občany je nejdůležitější webový Portál stavebníka, přes který bude probíhat prvotní komunikace s úřady a současně bude zdrojem údajů například o území nebo o stavbách,“ komentuje obsah spolupráce vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„V Ministerstvu pro místní rozvoj ČR získává Národní centrum Stavebnictví 4.0 silného partnera, se kterým bude moci konzultovat a prosazovat potřebné změny v oboru s takovým inovačním potenciálem, jakým je stavebnictví,“ vítá spolupráci Dr. Ondřej Velek, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

„Společně s ministerstvem chceme zrychlit a zefektivnit povolovací proces staveb. Roztříštěnost stavebnictví na poli digitalizace je velká, což vede k nižší míře předávaných informací. Vzájemná spolupráce na unifikaci stavebního řízení je proto stěžejní ,” uvedl ředitel NCS 4.0 Radoslav Sovják.

red