Stavebnictví 4.0

Vznikla platforma Stavebnictví 4.0. Reaguje na aktuální výzvy v oboru

Stavebnictví 4.0. do stavební praxe zavádí a optimalizuje synergii digitalizace, automatizace a udržitelného environmetálního chování.  Jedná se o zcela nový způsob myšlení, plánování, realizace i údržby staveb, během celého životního cyklu. Mapuje a minimalizuje vliv stavebnictví na vnější prostředí i stopy, které tyto činnosti v okolní přírodě trvale zanechají.

Na ČVUT v Praze vznikla unikátní platforma Národní centrum Stavebnictví 4.0. Jedná se o důležitý krok na cestě k technologické budoucnosti České republiky. Na tom se dnes na Českém vysokém učení technickém v Praze shodli zástupci odborných organizací, akademické, státní a průmyslové sféry.

„Vzhledem k nesourodosti činností i technologické náročnosti procesů ve stavebnictví se zdály myšlenky na digitalizaci tohoto oboru jako utopie. Po počátečních testech jsme ale nakonec zvládli i mokré procesy spojování stavebních dílců v měřítku 1:1 a tyto činnosti se v posledních měsících zúročovaly v jednáních o vzniku NCS 4.0. Dnes již víme, že je reálné vytvořit a propojit technologie a postupy, které přenesou celý životní cyklus stavby do budoucnosti, do STAVEBNICTVÍ 4.0,“ uvedl Radoslav Sovják, ředitel Národního centra Stavebnictví 4.0.

Benefity a efektivní spolupráce

Národní centrum Stavebnictví 4.0 (NCS) bude sídlit v budově ČVUT-CIIRC. V této chvíli je jeho pracovní skupina pětičlenná a v krátké době se bude realizační tým rozrůstat společně s projektovou činností i přibývajícími aktivitami.

Centrum bude podporovat přímo i nepřímo účast v národních i mezinárodních projektech, které posilují výzkumné, vývojové a inovační interakce mezi akademickými a průmyslovými partnerskými subjekty.

Spolupráce v rámci NCS přinese zapojeným partnerům mnohé benefity a otevře velkou škálu možnosti efektivní spolupráce a zvýšení technologické úrovně, například v projektech VaVaI. Firmy budou mít také blíže k různým formátům a dotačním možnostem v rámci ČR i Evropské unie.

Navázáno na Průmysl 4.0

K dalším plánovaným aktivitám centra bude patřit organizování konferencí, prakticky orientovaných odborných workshopů, přednášek, exkurzí k aktuálně řešeným otázkám. Všichni členové budou mít možnost ovlivnit rozvoj témat spojených se Stavebnictvím 4.0 v celé šíři v rámci ČR.

Volbou členství můžete tvořit budoucnost Stavebnictví 4.0 v rámci platformy svým působením v představenstvu, odborných skupinách či na valné hromadě NCS 4.0.

NCS bude fungovat v rámci ekosystému Národního centra Průmyslu 4.0. „Stavebnictví 4.0 bude využívat a navazovat na postupy a principy ověřené Průmyslem 4.0. Za dobu našeho působení jsme vybudovali nejen značku, ale především unikátní ekosystém a know-how, které je do stavebnictví přirozeně přenositelné.

Jsem rád, že se ekosystém NCP4.0 takto zásadně rozšiřuje a těším se na spolupráci a hledání synergií s Národním centrem Stavebnictví 4.0,“ uvedl Jaroslav Lískovec, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0.

red