12 / 14
revitalizace Centra odborné přípravy technickohospodářské