Rekonstrukce panelového domu v Praze 3

Rekonstrukce panelového domu v Praze 3

Jedním z hojně diskutovaných témat v oblasti stavebnictví je již několik desetiletí revitalizace panelových domů a sídlišť. Pod tímto zásadním pojmem si však spousta investorů, architektů i realizačních firem často představuje pouze zateplení fasády, výměnu oken nebo rekonstrukci bytových jader. V Sudoměřské ulici se komplexně revitalizoval obytný panelový dům – výsledek překonal očekávání.

Zatímco v případě bytových družstev nejčastěji vítězí nejlevnější nabídka na zateplení fasády, na mnohých panelových domech městské části Praha 3 došlo, díky rozhodnutí investora, k architektonicky pozoruhodným rekonstrukcím panelových domů. Jedním z příkladů úspěšné rekonstrukce fasády je panelový dům v Sudoměřské ulici na Žižkově. Investorem této úspěšné renovace byla společnost Investiční a rozvojová Praha 3, a. s., která ve spolupráci s architektonickým studiem A plus a realizační firmou ARCUS – Růžička, spol. s r. o., přikročila k ambiciózní rekonstrukci 40 let starého paneláku.


Obr. 1  Výsledkem je nejen krásně renovovaný dům, ale také titul Absolutního vítěze v prestižní soutěži Fasáda roku 2011, kterou každoročně pořádá přední výrobce fasádních zateplovacích systémů – společnost Baumit.

Osazení dřevěných oken do fasády
Rekonstrukce probíhala za plného provozu, a to od srpna do prosince loňského roku. Na panelovém domě byla provedena nová zateplená fasáda včetně výměny otvorových prvků – okna v bytech byla vyměněna za nová dřevěná eurookna.

Samotné použití dřevěných eurooken s rozšířenými profily (78 mm) představuje u rekonstrukce panelových domů nadstandard. Ne zcela běžně používaným detailem je osazení oken do líce fasády (tedy více směrem k vnějšímu líci, než bývá zvykem), které je pracnější, ale přináší některé důležité výhody. Dochází tak nejen k lepšímu vyřešení tepelného mostu mezi zateplením fasády a okenním rámem, ale také k umístění okna přibližně doprostřed budoucí stěny, což je praktické a výhodné z hlediska estetického i z hlediska oslunění a osvětlení interiéru (obr. 2).


Obr. 2  Osazení dřevěných oken do fasády

Napojení pláště zimní zahrady na stropní konstrukci
Zateplení pláště budovy bylo řešeno kontaktním fasádním systémem Baumit, který v tomto případě tvoří z 95 % polystyren tloušťky 120 mm a zbylých 5 % je doplněno minerálními deskami s kolmým vláknem tloušťky 120 mm. Po demontáži zábradlových lodžiových panelů byly na čela lodžií osazeny prosklené hliníkové stěny. Tím se kompletně změnil ráz fasády celého objektu a obyvatelům těchto bytů se významně zvýšil komfort bydlení, jelikož získali další místnost navíc. Na lodžiích byla položena také nová dlažba, která spolu s izolačním sklem na prosklených stěnách lodžie podporuje tepelnou pohodu a útulnost nových prostor zimní zahrady.

V místě původních lodžií panelového domy tedy vznikly velmi atraktivní zimní zahrady, které rozšířily užitný prostor bytů. Po odříznutí keramických zábradlových panelů bylo nutné vyřešit předsazenou fasádu po statické, tepelnětechnické i požárněbezpečnostní stránce. Zároveň bylo nutné sjednotit pohledově velkoplošná okna zimních zahrad s běžnými dřevěnými okny bytů. A to nejen barevně, ale především výškově, což při známé rozměrové nepřesnosti panelových domů bylo poměrně zdlouhavé a náročné. Výsledkem precizní práce je ale fasáda domu připomínající moderní novostavbu (obr. 3).


Obr. 3  Napojení pláště zimní zahrady na stropní konstrukci

Řešení detailů
V 70. letech bylo běžné, že poslední patra panelových domů byla skosená a měla tzv. fealový obklad.
Součástí rekonstrukce tohoto domu bylo i dozdění posledního patra. Tím došlo k odstranění skosení a sejmutí fealového obložení, které bylo nahrazeno zděnou konstrukcí se zavěšenou zateplenou fasádou s obložením z titanzinkových pásů. To zachovává ráz domu s ustupujícím posledním patrem, které je tolik typické pro podobu této žižkovské lokality. Na přání architekta Ing. Hejla nenajdete na fasádě domu sokly z mozaikové omítky, jak je u jiných panelových domů běžné. Fasáda je zde tažená od střechy až k chodníku, což vyžadovalo dokonalou koordinaci všech dílčích kroků. Vzhledem k tomu, že se omítka tahá v jednom kroku, je zapotřebí použít opravdu kvalitní fasádní materiály, aby se práce řemeslníkům vydařila hned napoprvé. Proto byla aplikována točená omítka zrnitosti 1,5 mm Baumit granopor top, která je paropropustná a vodoodpudivá. „Protější panelový dům, který byl zrekonstruován již dříve, je s naším domem zcela totožný, a proto jsme museli dodržet zadání města a použít pro fasádu tutéž barevnou kombinaci,“ upřesňuje
Ing. Uher z realizační firmy ARCUS-Růžička.

Současně se zateplením pláště dostal panelový dům také zateplení a krytinu střechy. Součástí celé rekonstrukce bylo také vybudování plynové blokové kotelny v suterénu domu. Tato kotelna zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou čtyři sousední objekty.

Revitalizace panelového domu byla provedena důkladně a po jejím dokončení nejen že se snížila energetická náročnost budovy, ale obyvatelé získali díky zaskleným lodžiím zimní zahrady.

„Za podstatné považuji, že touto rekonstrukcí nedošlo pouze k razantnímu zvýšení hodnoty jednotlivých bytů, ale také ke skutečné revitalizaci uliční zástavby, kterou ocení každý kolemjdoucí,“
dodává Ing. Uher.

Text: Mgr. Radim Karlach
Foto: Archiv Baumit, spol. s r. o.

Autor je konzultant společnosti Deee Communication, partnera společnosti Baumit, spol. s r. o.