Správná montáž okna

Správná montáž okna

Montáž okna by měla probíhat dle platných předpisů. Nezřídka tomu tak není, o čemž pojednává i text předního odborníka na tuto problematiku Richarda Čemuse ze společnosti Tremco Illbruck. Nejen kvůli tomu, že reflektuje své osobní dlouholeté zkušenosti …
Energetická renovace budov – cesta k efektivitě a hospodárnosti

Energetická renovace budov – cesta k efektivitě a hospodárnosti

Převážná většina starších budov je z architektonického i stavebnětechnického hlediska v přijatelném stavu, a proto je nesporně výhodnější jejich renovace než bourání. Pravidelná obnova fondu budov prodlužuje životnost staveb, což zvyšuje nejen jejich kulturně-historickou hodnotu, ale přispívá i k efektivnějšímu zhodnocování …

Renovace střešních oken

Nejčastějším důvodem k výměně střešních oken jsou jejich nedostatečné tepelně-technické vlastnosti – poškození dřevěných rámů kondenzátem nebo jejich špatná funkčnost, zejména způsob otevírání. Výměnu střešních oken lze provádět dvěma způsoby: buď klasickou demontáží starých a osazením nových …