Architektura Reciprocity: Výstava, kniha a diskuse v Galerii J. Fragnera

Neptejme se, jaká architektura je, ale především, co způsobuje. Tak uvádí svou výstavu architektka Pavla Melková.

Každá nová architektura vstupující do stávajícího prostředí do něj něco přináší a zároveň si bere. Nikdy není nevinná. Většinou něčeho ubyde, cosi zmizí, promění se. Zmenší se či ztratí volný prostor, průchod, paměť, sluneční světlo, příroda, vzduch, výhled, ticho. Stejně anebo více hodnot ale také může přibýt.

Architektura Reciprocity

Nová výstava v Galerii Jaroslava Fragnera a publikace autorky Pavly Melkové nás vybízí neptat se pouze jaká architektura je, ale především, co způsobuje. Sleduje skutečnost primárně přes vztahy, namísto soustředění se na objekty a poukazuje tak na význam vztahů obecně.

Vychází z předpokladu, že druhy vazeb, kterých je architektura účastná a které vytváří, jsou založeny na stejných či podobných principech, jako vztahy mezi lidmi či uvnitř přírody.

Jednotlivé typy vztahů reciprocity – respektu, sounáležitosti, komunikace, inspirace, empatie, zodpovědnosti, radosti, paměti, lásky, úspornosti, velkorysosti, pravdy, podpory, otevřenosti, poetičnosti, propojení, vyváženosti a vzdělávání – jsou představeny skrze příklady v životě lidí i společnosti, v různých vědeckých či uměleckých oborech a nakonec také v architektuře samotné.

Pavla Melková: Architektura Reciprocity |

Výstava a debaty

Výstava, která probíhá v Galerii Jaroslava Fragnera do 25. července je doprovázena přednáškami a diskusemi s významnými hosty:

Může se dnes architektura podílet na řešení širších problémů společnosti?
Úterý 16. června, 19 hodin, GJF
Moderátoři: Dan Merta, Filip Šenk
Hosté: Josef Pleskot, Miroslav Cikán, Pavla Melková, Pavel Nasadil, Yvette Vašourková

Manifesty architektury v současnosti
Úterý 23. června, 19 hodin, GJF
Moderátorka: Pavla Melková
Hosté: Jan Šépka, Jaroslav Zima, Antonín Novák, Karolína Jirkalová, Jiří Tourek

Více na stránkách Galerie Jaroslava Fragnera.

TEXT: RED
FOTO: GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA