Biosolární střecha na administrativní budově v Mnichově.

Zelené střechy od A do Z

Pojem zelené střechy v sobě obsahuje mnoho různých variant vegetace na konstrukci, ať už se jedná o konstrukci rovnou, nebo ve sklonu. Zelené střechy jsou vždy souborem několika funkčních vrstev, které musí být vzájemně kompatibilní, aby rostlinám …
Obr. 2 Relaxační střešní zahrada, 2019, Praha. Realizace a foto: Aleš Kurz.

Retence vegetačních střech

Ocel, beton a sklo. Moderní materiály, které byly definovány již v minulém století jakožto nositelé architektonického tvarosloví moderního stavitelství. Součástí oné definice je ovšem i navrácení zeleně do míst, odkud jsme ji budovami vytlačili, skrze vegetační střechy.
Kombinace extenzivní a polointenzivní vegetační střechy Praha na hydrofilní minerální vlně

Benefity vegetačních střech pro jejich okolí

Nezbytnost flóry pro lidský život je stejně nepopiratelná jako nezbytnost vody. Přesto obě tyto složky často přehlížíme a nenakládáme s nimi s odpovědností řádného hospodáře. Počínající nedostatek vody v krajině a ve městech projevující se efekt tepelného ostrova jsou jen …
Zelená střecha na rodinném domě terasa Orionka 2

Nejkrásnější zelené střechy roku 2019

Už po šesté se konala soutěž Zelená střecha, vyhlašovaná odbornou sekcí Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Soutěžilo 12 objektů se zelenými střechami, a to ve dvou kategoriích. Novinkou byla Cena veřejnosti, kde …
Dřevodům se zelenou střechou v Rusovcích

Dřevodům se zelenou střechou v Rusovcích

Střecha může mít různou podobu, avšak v případě dřevostavby a ve smyslu souladu s přírodou je velmi přijatelnou kombinací dřevodům se zelenou střechou, na níž rostou rostliny. Zelená střecha však není moderním výmyslem, její historie sahá podstatně hlouběji.
Oáza z kontejnerů

Oáza z kontejnerů

Zahradní lázně Bota Bota se nacházejí v samém srdci starého Montrealu, na břehu řeky Saint-Lawrence. Hned po otevření se staly hlavní atrakcí města. Kontext přístavu je bohatý na historii a má jedinečný charakter. Lokalita je …
Zelené střechy: šance pro budoucnost

Zelené střechy: šance pro budoucnost

Městské prostředí se vyznačuje velkým množstvím zastavěných a zpevněných ploch, které negativně ovlivňují mikroklima, kvalitu půdy a koloběh vody. Nízké albedo a znečištění ovzduší přispívají ke zvyšování teplot ve městech. Obecně platí, že teplota v …
Nové řešení pro vegetační střechy

Nové řešení pro vegetační střechy

Vegetační střechy vrací zeleň do měst, mají pozitivní psychologické účinky na jejich obyvatele a poskytují prostor pro relaxaci. Kromě pozitivních sociálních a ekologických aspektů zvyšují i atraktivitu bydlení.
Dům ve vinici

Dům ve vinici

Jen málo lidí si může dovolit hostit své přátele na střeše domu. Pokud ji však architekti promění v zelenou louku, stane se realitou i střešní lenošení v trávě.
Vítěz soutěže Zelená střecha roku 2014

Vítěz soutěže Zelená střecha roku 2014

Odborná sekce při Svazu zakládání a údržby zeleně „Zelené střechy“ zorganizovala s podporou ministerstva životního prostředí první ročník soutěže Zelená střecha roku 2014. V kategorii „Zelená střecha na rodinném domě“ přiřkli porotci první místo intenzivní …