Polystyren

Šedý vs. bílý polystyren

Partneři sekce:

Šedý EPS je nová generace stavebního izolačního materiálu. Výrazně lepší izolační vlastnosti je dosaženo přídavkem absorbéru infračerveného záření (např. grafitových částic) do základní matrice pěnového polystyrenu. Přidáním absorbérů infračerveného záření dochází k odrazu tepelného záření zpět ke zdroji a další úspoře energie.

Tepelně izolační vlastnosti šedého polystyrenu jsou přibližně o 20 % lepší v porovnání s bílým EPS, což umožňuje snížit tloušťku tepelně izolačního materiálu. V zásadě lze říci, že při stejné tloušťce je šedý polystyren efektivnější o přibližně více než 20 %. A to zároveň znamená, že jeho tepelněizolační vlastnosti jsou lepší přibližně o více než 20 %.

Pokud je tedy z nějakého důvodu jpoužití větší tloušťky tepelné izolace nemožné (např. pro již zabudované nebo zakoupené parapetní plechy), řešením je použití šedého EPS s menší tloušťkou. Úspora tloušťky je obzvláště efektivní při výstavbě nízkoenergetických, ultranízkoenergetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie.

Při úspoře tloušťky tepelné izolace se ušetří nejen na objemu tepelné izolace, ale také na pomocných materiálech – kratší kotevní prvky, užší klempířské prvky, zakládací lišty. Pokud bílý polystyren nahradíme šedým polystyrenem o stejné tloušťce, získáme dodatečnou úsporu energie ve výši přibližně 20 % po celou dobu životnosti tepelněizolačního systému. Při ceně energií a jejím vývoji to znamená pro investora rychlou návratnost a jistotu úspor v budoucnosti – ať už na nákladech na vytápění nebo v podobě prodloužení životnosti celé stavby.

Šedý i bílý EPS navíc řadíme mezi materiály ohleduplné k životnímu prostředí. Oba druhy jsou 100% recyklovatelné a při správném nakládání se zbytky polystyrenu ze staveb mohou opětovně vrátit do oběhu. Důležité je však vytříděné zbytky expandovaného polystyrenu ze stavby předat na sběrném místě.

Šedý polystyren si zachovává všechny pozitivní vlastnosti bílého EPS, rozdíl je v jeho trvalé teplotní odolnosti, která je maximálně 70 °C. To vyhovuje většině stavebních aplikací včetně ETICS při dodržení doporučených pravidel:

  • desky se na slunci více zahřívají, a proto se musí chránit před přímým slunečním zářením. Výrobci používají k balení mléčnou fólii, ale přesto se doporučuje převážet a skladovat desky takovým způsobem, aby na desky nepůsobilo přímé sluneční záření;
  • při lepení desek na fasádu je třeba zavěsit před lešení zakrývací síť, aby nedocházelo k působení přímého slunečního záření na desky. Tato zakrývací síť se může odstranit až po nanesení základní (armovací) vrstvy. Při nedodržení tohoto požadavku většinou dochází k deformacím a vzniku dilatačních mezer mezi deskami.
  • Pro lepení lze použít pouze lepidla schválená výrobcem tepelněizolačního systému pro lepení šedých (grafitových) tepelných izolací EPS. Při nejasnostech je třeba druh lepícího tmelu konzultovat s výrobcem systému. Grafit působí jako mírný separátor a některé levné méně kvalitní tmely nemusí mít potřebnou přilnavost.
  • Pro fasádní systémy s šedým polystyrenem je obzvláště třeba dodržovat zásadu – používat pouze certifikované systémy ETICS a pouze ty komponenty a postupy, které jsou uvedeny v pokynech výrobce.
  • Předpokladem k tomu, aby tepelněizolační systém vykazoval deklarované vlastnosti je zapotřebí, aby zateplení realizovala kvalitní firma, která je držitelem licence. Licence uděluje inspekční orgán – TZÚS, v souladu s ČSN 73 2901.
Ing. Marta Strapková, Združenie EPS SR