ASB Články na tému

Vltavská filharmonie

Dánské studio BIG – Bjarke Ingels Group v únoru 2024 předá podrobnou architektonickou studii Vltavské filharmonie. Na jejím základě budou moci začít projektové práce, které by měly během tří let vyústit v zahájení samotné stavby. Aktuální stav studie v Praze osobně odprezentoval zakladatel a kreativní ředitel studia BIG Bjarke Ingels.

redakce -

Pražský magistrát připravuje model fungování připravované budovy filharmonie na Vltavské, který bude mít vliv i na následné financování její stavby. Řešit bude například to, která hudební tělesa budou v nové stavbě sídlit nebo jestli město na její provoz zřídí zvláštní organizaci či společnost.

ASB portál vám po celý rok 2022 přinášel novinky a zajímavosti ze světa architektury, stavebnictví a stavebního byznysu. Uveřejnili jsme stovky zajímavých realizací z Česka i ze zahraničí a přinesli desítky odborných textů nebo rozhovorů.

Obyvatelé Hamburku, Kodaně, Štětína či Budapešti si hudbu vychutnávají v moderních špičkových sálech světové architektury. U nás je poslední postavenou koncertní síní Dvořákova síň v pražském Rudolfinu z roku 1885. V přípravě jsou však hned tři mimořádné projekty, které nás mohou vrátit na kulturní mapu Evropy.

Jolana Říhová -

Zástupci hlavního města Prahy podnikli významný krok k realizaci Vltavské filharmonie. Byla uzavřena smlouva o dílo s dánským studiem Bjarke Ingels Group (BIG), autorem vítězného návrhu. Ti budou mít nyní 9 měsíců na dopracování soutěžního návrhu do podrobné architektonické studie. Do tohoto procesu se opět může zapojit také veřejnost, participace návrhu začne již příští týden.

Tématem letošního čtvrtého čísla časopisu ASB jsou kulturní projekty. V aktuální ekonomické situaci se totiž často jako první omezí investice právě do těchto staveb. Avšak je to právě kultura, která je nositelem historie, identity místa a která podněcuje sounáležitost a kreativitu v nás samých. Výběr realizací si proto klade za cíl představit soudobé projekty kulturních staveb, které se v poslední době podařilo úspěšně realizovat a které se staly významným stimulačním milníkem rozvoje lokality.

Jolana Říhová -

Od 12. července do 18. září je v Centru architektury a městského plánování možné navštívit výstavu mezinárodní architektonické soutěže na novou budovu Vltavské filharmonie. Výstava představuje 19 soutěžních projektů, se kterými se návštěvníci mohou seznámit na velkoplošných projekcích, prostřednictvím fyzických modelů, či detailní srovnávací prohlížečkou na dotykovém panelu.

Stavební náklady na filharmonii u metra Vltavská Praha aktuálně odhaduje na 9,4 miliardy korun bez DPH oproti původnímu loňskému odhadu 4,9 miliardy. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili městští radní a kterým potvrdili výsledky architektonické soutěže na podobu budovy. V té uspělo dánské architektonické studio Bjarke Ingels Group.

O vítězi mezinárodní architektonické soutěže na podobu Vltavské filharmonie v Praze bylo již rozhodnuto. Stalo se jím proslulé dánské architektonické studio Bjarke Ingels Group (BIG). Do soutěže se přihlásilo celkem 115 týmů z 25 zemí, k účasti pak bylo předem vyzváno také 5 renomovaných architektonických ateliérů.

Přestože mezinárodní architektonickou soutěž o podobu nového sídla České filharmonie vyhrálo dánské studio Bjarke Ingels Group (BIG), porota ocenila i čtveřici dalších projektů. Nalezneme mezi nimi jak české zástupce, tak i severské průkopníky bezuhlíkových budov.

Praha zná vítěze mezinárodní architektonické soutěže na podobu Vltavské filharmonie, je jím tým dánského studia Bjarke Ingels Group (BIG) v čele s Bjarkem Ingelsem a Brianem Yangem. Rozhodnutí mezinárodní poroty zveřejnilo hlavní město Praha společně se svým Institutem plánování a rozvoje (IPR) během slavnostního večera v Centru architektury a městského plánování (CAMP).

Hlavní město zveřejnilo jména 15 architektonických týmů, které zpracují návrh budoucí podoby Vltavské filharmonie, jež má v následujícím desetiletí vzniknout v okolí metra Vltavská. Do mezinárodní architektonické soutěže již bylo k účasti vyzváno 5 renomovaných architektonických ateliérů.

Architekti z celého světa dnes zbystřili. Praha společně se svým Institutem plánování a rozvoje (IPR) oficiálně vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž o návrh budovy Vltavské filharmonie. Porota v čele s českým architektem mezinárodního renomé Michalem Sedláčkem v květnu 2022 vybere vítězný návrh budovy pro nový koncertní sál, který bude stát v pražských Holešovicích.