Svatostánky zasvěcené hudbě mohou vrátit Česko na kulturní mapu Evropy

Obyvatelé Hamburku, Kodaně, Štětína či Budapešti si hudbu vychutnávají v moderních špičkových sálech světové architektury. U nás je poslední postavenou koncertní síní Dvořákova síň v pražském Rudolfinu z roku 1885. V přípravě jsou však hned tři mimořádné projekty, které nás mohou vrátit na kulturní mapu Evropy.

V České republice se v posledních letech intenzivně připravují výjimečné kulturní stavby zasvěcené hudbě. Zatím nejdále v přípravách došlo město Brno, které má hotovou projektovou dokumentaci k provedení stavby Janáčkova kulturního centra situovaného na rohu ulic Veselá a Besední. Výběrové řízení na realizaci stavby začalo v říjnu.

Janáčkovo kulturní centrum
Janáčkovo kulturní centrum
Janáčkovo kulturní centrum
Koncertní sál Ostrava
Koncertní sál Ostrava
Koncertní sál Ostrava
Koncertní sál Ostrava
Vltavská filharmonie

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

Koncertní sál skoro za dvě miliardy korun bude mít 1 200 míst pro posluchače. Nyní jsou v místě podzemní garáže skoro s 200 místy, která se zatím nevyužívají. Nad garážemi bude budova s šesti podlažími. Kromě sálu bude mít šatny, zázemí, sklady, ale také zkušebny a prostor pro technologie.

Autorem architektonického návrhu vzešlého ze soutěže je Atelier M1 architekti (Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havlas, Mgr. akad. arch. Pavel Joba), dokumentaci pro stavební povolení zpravoval tým ve složení Konior Studio, Nagata Acoustics a Architekti Hrůša & Spol., Ateliér Brno.

Janáčkovo kulturní centrum
Janáčkovo kulturní centrum | Zdroj: archiv města Brna

Výstavba koncertního sálu klíčová především pro Filharmonii Brno. Do Besedního domu, kde filharmonie v současnosti působí, se totiž při představení vejde pouze 60 ze 120 členů souboru.

Koncertní sál má platné stavební povolení a na jeho financování by se kromě města mělo částkou 600 milionů podílet ministerstvo kultury, 100 miliony má přispět kraj a podílet by se měly i Brněnské komunikace více než 300 miliony. První koncert by v sále měl být v roce 2025.

KONCERTNÍ SÁL OSTRAVA

Výstavba nové koncertní haly v Ostravě a související rekonstrukce Domu kultury města Ostravy by měla začít v druhé polovině letošního roku přípravou území a zemními pracemi. Aktuálně probíhá stavební řízení pro povolení stavby a příprava dokumentace pro provedení stavby. Realizace stavby by měla být dokončena v roce 2025.

Náklady na stavbu vzrostly na 2,6 miliardy korun, včetně přípravy a dokumentace by měl projekt přijít na více než tři miliardy korun. S Moravskoslezským krajem město uzavřelo smlouvu o finanční participaci ve výši 300 milionů korun, v procesu je žádost o financování v rámci třetího pilíře Operačního programu Spravedlivá transformace a také žádost o čerpání dotace z Operačního programu Životní prostředí. Dále probíhá jednání se státem, který stejně jako Moravskoslezský kraj přislíbil spoluúčast na financování.

Koncertní sál Ostrava
Koncertní sál Ostrava | Zdroj: archiv města Ostrava

Podoba koncertního sálu vzešla z mezinárodní architektonické soutěže. Autory vítězného návrhu se stala studia Steven Holl Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy. Nový koncertní sál bude mít téměř 1 300 míst a nabídne zázemí pro stočlenný orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Poskytne také komorní sál s 515 místy či edukační centrum s 200 místy. Jeho součástí bude nahrávací studio, divadelní sál s kapacitou 470 míst nebo přednáškový sál se 120 místy a prostory pro komerční využití jako restaurace, kavárna, salonky a prostory pro volnočasové aktivity. Předpokládaná návštěvnost je až půl milionu lidí ročně.

VLTAVSKÁ FILHARMONIE

V Praze se projekt koncertního sálu nachází v přípravné fázi, úvahy o jeho výstavbě však probíhaly řadu let. V mezinárodní architektonické soutěži, do které se přihlásilo 115 týmů, v květnu uspěl návrh dánského studia Bjarke Ingels Group. Studio BIG nyní ve spolupráci s městem dopracuje architektonickou studii a následně připraví projektovou dokumentaci, která vyjde na 780 milionů korun. Samotná stavba pak podle aktuálního odhadu bude stát 9,4 miliardy korun.

Dalších 2,9 miliardy korun bez DPH bude muset město investovat do zásahů v okolí Vltavské, jako jsou úpravy nábřeží, vestibulu metra nebo dopravní řešení. Dokončení stavby se předpokládá v roce 2032. Magistrát usiluje o spolufinancování stavby státem, neboť z vlastních peněz by stavbu nezaplatila. Zvažuje také zapojení soukromých investorů. Město by rádo financování rozdělilo na třetiny mezi město, stát a soukromý sektor.

Vltavská filharmonie
Vltavská filharmonie | Zdroj: Bjarke Ingels Group

Vltavská filharmonie by měla mít tři sály – koncertní pro 1 800 diváků, menší pro komorní hudbu s kapacitou 500 míst a multifunkční pro ostatní žánry a typy akcí s kapacitou až 700 osob. V nové budově má v budoucnu sídlit Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK nebo hudební oddělení Městské knihovny v Praze.

Budova se má stát kulturním centrem, které nabídne také kavárny, restaurace, městský park nebo přístup k řece. Výstavba nového kulturního centra je součástí připravované proměny lokality Bubny-Zátory, kde se plánuje vznik čtvrti až pro 25 000 rezidentů.