ASB Články na tému

střešní zahrady

Městské prostředí se vyznačuje velkým množstvím zastavěných a zpevněných ploch, které negativně ovlivňují mikroklima, kvalitu půdy a koloběh vody. Nízké albedo a znečištění ovzduší přispívají ke zvyšování teplot ve městech. Obecně platí, že teplota v městském prostředí je vyšší než ve volné krajině, tento jev se označuje jako tepelný ostrov města. Jednou z možností, jak zlepšit mikroklima ve městech, je využití vegetace. V místech, kde není kvůli husté zástavbě možné vysazovat zeleň do rostlého terénu, mohou být rostliny vysety či vysázeny na střechách budov.