ASB Články na tému

střechy

Jedna z věcí, které výrazně ovlivňují životnost střechy, je odvětrání střešního pláště. Na střechách se již po staletí objevují různé varianty komínků na hřebenáčích, podložené tašky u hřebene nebo pootevřené vikýře, takže je jisté, že potřeba odvětrat prostory pod střešní krytinou nebyla neznámá ani našim předkům.

Rozpoutaná diskuze o problematice těsností podstřešních fólií vyvolaná neutěšenou situací na trhu a na střechách je výsledkem absence normy pro navrhování skládaných krytin a DHV a neúplnost v pravidlech pro pokrývače v Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů. Diskuze vyvolala úplný chaos u projektantů, pokrývačů a zákazníků. Dodnes většina realizačních firem a projektantů nerozlišuje mezi pojistnými hydroizolacemi.

Návrh a realizace vodonepropustných střech, které představují specifické řešení střešní konstrukce budov, se řídí přesně předepsanými pravidly.

Průmyslová lokalita Fritzøe Møller v jižním Norsku je známá od poloviny minulého století především díky zpracování vzácného stavebního kamene larvikitu. Neméně známá je v současné době díky velkolepé revitalizaci, která se po téměř dvaceti letech chýlí ke konci.

100% HLINÍK! ZÁRUKA 40 LET! Více než 75letá tradice 100% hliníkových střech PREFA se snoubí s výrazným designem, průkopnickými technologiemi a precizním zpracováním splňující ty nejvyšší nároky na hliníkovou střechu. Důkazem kvality je záruka 40 let.

V průběhu životnosti konstrukce dochází k celé řadě problémů, které mají vliv na její trvanlivost. V případě výskytu statických poruch, jako jsou trhliny, nadměrné průhyby apod., je nutné obnovit původní únosnost konstrukce, nebo omezit její provoz, případně ji vyřadit z provozu.