odpady

Definice odpadu brzdí cirkulární ekonomiku

Na začátku roku 2021 začal platit nový zákon o odpadech (Zákon č. 541/2020 Sb.), který však nepřinesl významný posun v oblasti recyklace. Takto nastavená legislativa ovšem značně omezuje rozvoj cirkulární ekonomiky, a to tím, že …
Bezpečná práce s azbestem

Bezpečná práce s azbestem

Mezi rizikové faktory na staveništi patří práce se stavebními materiály obsahujícími azbest (osinek). V současné době se jedná zejména o činnosti, které jsou spojeny například s udržovacími pracemi, opravami, rekonstrukcemi, likvidací částí konstrukcí nebo dokonce …
Zateplete dům chytře a ekologicky

Zateplete dům chytře a ekologicky

Ekologie je v kurzu. A společenská debata o dopadech na životní prostředí se nevyhýbá ani stavebnictví. Vhodné zateplení domu patří ke způsobům jak přírodě ulehčit. Jak si stojí konvenční zateplovací materiály ve srovnání s těmi …
FA ČVUT na Vědeckém jarmarku 2015

FA ČVUT na Vědeckém jarmarku 2015

Ve středu 9. září 2015 se Fakulta architektury ČVUT zapojí do 3. ročníku Vědeckého jarmarku, který se koná na Vítězném náměstí v Praze 6. Od 8:30 do 17:30 si návštěvníci stánku FA ČVUT na „Kulaťáku“ …
10 vizí jak architektura může zachránit naší planetu

10 vizí jak architektura může zachránit naší planetu

Přelidnění, přírodní katastrofy, globální oteplování, tání ledovců a znečištění oceánů. To jsou témata, která hýbou celou společností, tedy i světem architektury. Magazín eVolo každoročně vypisuje prestižní mezinárodní soutěž, která motivuje účastníky k úvahám nad možnostmi využití …
Využití odpadu z výroby kamenné vlny

Využití odpadu z výroby kamenné vlny

Ekonomická náročnost na výrobu desek na bázi dřeva pojených cementem se zvyšuje. Využití odpadu z výroby jiného produktu, který drahé suroviny může nahradit a navíc výrobek zdokonalit, je v dnešní době zajímavou alternativou.
Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů jako alternativa k přírodnímu kamenivu

Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů jako alternativa k přírodnímu kamenivu

Příspěvek se zabývá produkcí recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů v České republice ve vztahu k jejich začlenění do legislativy pro posuzování jejich vlastností podle harmonizovaných ČSN EN, umožňujících jednoznačné využití recyklovaných inertních minerálních stavebních odpadů jako recyklovaného …
Bourání stavebních objektů

Bourání stavebních objektů

V historii stavebnictví nutně docházelo k obměně staveb v rámci vývoje nových stavebních hmot a požadavků na konstrukční řešení. Semknutost lidských sídel vyžadovala prostor pro novou výstavbu, což vedlo k odstraňování staveb překážejících nové výstavbě.
Možnosti využívání odpadních surovin ve stavebnictví

Možnosti využívání odpadních surovin ve stavebnictví

Produkce stavebních hmot je dosud převážně založena na využívání klasických nerostných surovin, které jsou neobnovitelné. Přesto dochází k rychlému nárůstu využití odpadních surovin jako druhotných surovin, které v těchto výrobcích primární suroviny částečně nebo i úplně nahrazují. Za …
Profil společnosti Deceuninck, spol. s r. o.

Profil společnosti Deceuninck, spol. s r. o.

Pobočka, která řídí prodej na trzích ve třech státech. Společnost stojící „na dvou nohou“. Výrobce, který recykluje odpady a vyvíjí nové materiály. O současných poměrech nejen v oblasti výrobců oken si s námi popovídali zástupci …