Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů jako alternativa k přírodnímu kamenivu

Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů jako alternativa k přírodnímu kamenivu

Příspěvek se zabývá produkcí recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů v České republice ve vztahu k jejich začlenění do legislativy pro posuzování jejich vlastností podle harmonizovaných ČSN EN, umožňujících jednoznačné využití recyklovaných inertních minerálních stavebních odpadů jako recyklovaného …