Green House jako příklad nejvyššího stupně udržitelného rozvoje
Galerie(52)

Green House jako příklad nejvyššího stupně udržitelného rozvoje

Narůstající globální ekologické problémy stále častěji obracejí pozornost mnohých k udržitelnému stavění. A tak už v tomto principu nevznikají pouze rodinné domy, ale i veřejné stavby. Dokonalým příkladem takové realizace je Green House, hotel s konferenčním centrem na dánském ostrově Bornholm.

Vše v oběhu

Green House na první pohled zaujme svou moderní architekturou, s rozsáhlými prosklenými plochami a výraznými lomenicemi. Nejdůležitější však je princip udržitelného rozvoje, který byl při návrhu uplatněn.

To znamená, že veškeré použité materiály jsou v tomto experimentálním domě buď plně recyklovatelné nebo biologicky odbouratelné, takže stavba v budoucnu nebude produkovat žádný stavební odpad. Eliminace odpadu je ale jen jednou součástí aplikovaného principu udržitelnosti. To podstatnější je, že součástí oběhu musí být vše. Proto je v objektu využívána solární energie, dešťová voda je zachycována v zásobnících a použitá voda je biologicky čištěna a vracena do oběhu.

Součástí objektu jsou i skleníky, které produkují bio ovoce a zeleninu pro hotelovou restauraci, odpad z nich je buď recyklován nebo kompostován.

Neustálý rozvoj

Pro architekta Kaspera Guldagera Jørgensena ze studia 3XN bylo cílem v Green House vytvořit inovativní platformu nejvyšší úrovně udržitelného rozvoje. Díky tomu budova nezůstane jen příkladem původně navrženého řešení, ale bude průběžně vylepšována o nová řešení, a to ve všech oblastech. Green House se bude dál dynamicky vyvíjet a autoři doufají, že se stane inspirací pro ostatní.

Cíle Green House

Jak už bylo uvedeno, Green House má ambice být příkladem nejvyššího stupně udržitelného rozvoje. Mimo to má potvrdit, že je možné ekologický návrh neustále zlepšovat v souladu s nejnovějšími poznatky. Nabízí biologickou rozmanitost řešení v použitých materiálech, energiích, hospodaření s vodou a odpady. Všechny vyjmenované atributy jej předurčují k tomu, stát se součástí globální sítě sdílení znalostí udržitelného rozvoje.

Green house - foto - gsh-projectbook-51

Green house - foto - gsh-projectbook-59

Green house - foto - gsh-projectbook-63

Svým určením pro hotelové hosty poskytne Green House představu o životě ve světě bez odpadu nejen odborníkům, ale i běžným návštěvníkům.

Místo: Dánsko, Rønne
Dokončení: 2013
Investor: Hotel Ryttergården
Funkce: Hotel a konferenční centrum
Rozloha: 4 500 m2
Hlavní architekt: Studio 3XN

Marie Urbancová
Foto: 3XN