ovčí vlna izolace

Alternativní izolace ve stavebnictví I.: Ovčí vlna

Partneři sekce:

Ovčí vlna se řadí mezi izolační materiály s celou řadou možných využití, mezi běžně prodávanými výrobky je ovšem méně známá, méně doporučovaná – a cenově méně dostupná, protože je pro své vlastnosti a zdroje o něco dražší než běžně používané alternativy.

Hlavní předností vlny je ovšem její přírodní původ, zdravotní nezávadnost a fakt, že se jedná o jediný materiál, jehož produkce je příznivá pro přírodu a krajinu, místo aby ji více či méně zatěžovala. Obava z použití ovčí vlny ve stavebnictví je lichá, protože se nejedná o materiál nový – ovce (a konec konců i my díky vlněným svetrů) se jiným způsobem v zimě nezahřívají a teplo si udržují právě díky vrstvě vlny.

A přestože u nás ovčí vlna možná nemá bohatou historii, ve světě už ano. Například v asijských jurtách se jedná o materiál používaný po celá tisíciletí a, kupodivu, funguje dostatečně dobře, aby vyhověl i nejnovějším českým normám.

Vlastnosti

Ovčí vlna má vynikající izolační, termoregulační, ekologické, akustické, bezpečnostní, ale i zdravotní vlastnosti. Mezi základní přednosti ovčí vlny patří její schopnost zachovat si pružnost, což umožňuje použití i v obtížně přístupných místech stavby. Ovčí vlna je materiál se samozhášecí schopností, pokud tedy není vystavena přímému ohni z jiného zdroje, sama o sobě uhasíná. Při požáru taje, odpadávající kapky nehoří a nevylučují toxické plyny.

Součinitel tepelné vodivosti materiálu dosahuje hodnot od 0,0339 do 0,050 W/mK, což izolaci řadí mezi kvalitní tepelněizolační materiál. Problémem může být hygroskopičnost materiálu – vlna reguluje vlhkost, váže na sebe vodu, což vede ke zhoršení izolačních vlastností (dokud opět nevyschne). Ovčí vlna je prodyšný materiál s faktorem difuzního odporu v rozmezí mezi 1 a 2.

Volné mykané vlákno má objemovou hmotnost cca 13–14 kg/m3, zatímco některé izolační rohože dosáhnou až na hodnotu 30 kg/m3. Tato hodnota je závislá na typu zpracování a technologii, lze tedy najít typově stejné výrobky s různou objemovou hmotností. S ohledem na vše uvedené se ovčí vlna doporučuje v kombinaci například s parobrzdou.

Ovčí vlna jako materiál je vhodná pro asanaci budov, protože bílkovinné vlákno je schopné neutralizovat některé látky. Mezi ty lze zařadit:

 • formaldehyd,
 • látky ze stavebního a dřevařského průmyslu (acetaldehyd, propionaldehyd, butyraldehyd, pentanal),
 • zapáchající škodlivé látky (hexanal, heptanal, octanal, nonanal, decanal),
 • škodlivé látky z různých laků a ošetřovacích prostředků (benzaldehyd),
 • látky z cigaretového kouře (acrolein, crotonaldehyd),
 • látky z dezinfekčních prostředků používaných v nemocnicích (glyoxal, glutardialdehyd),
 • isokyanáty, nitrosaminy, fural a styreny.

Výroba izolace

Na 1 m2 10 cm tlusté izolační rohože se spotřebuje ovčí rouno ze 2 ovcí. Vlna dodaná chovateli ovcí je dodávána s nečistotami, v první fázi výroby se proto odstraní pot, tuk (cca 15 – 50 % nečistot) a nečistoty ve speciálních pračkách. Vyčištěná vlna se následně ošetřuje proti napadení moly – zpravidla máčením v chemickém roztoku.

Impregnovanou vlnu je nutné vyčesat, tím dojde k oddělení dlouhých a krátkých vláken a pro výrobu izolace se použijí vlákna dlouhá (minimálně 20 mm). Krátká vlákna by snížila pevnost izolačního materiálu. Pročesaná a roztřízená vlna se dále zpracovává dvěma způsoby:

 • vodorovného kladení mykaného ovčího rouna bez použití pojiva,
 • kolmé kladení mykaného vlákna (za použití polymerových materiálů).

Vlna se následně plstnatí pomocí vlhka a tepla – nebo plstící jehlou. Tímto procesem dochází k zachycení a propletení vláken a vytvoření finálního produktu.

Co se z vlny vyrábí?

Izolační rohože
Rohože slouží jako tepelný a akustický izolační materiál v tloušťkách od 3 do 40 cm. Ovčí vlnou lze izolovat fasády, stěny, sloupkové konstrukce, příčky, střechy i podlahy.

Akustická izolace
S ohledem na akustické vlastnosti je ovčí vlna rovněž vhodná jako akustická izolace. Lze s ní izolovat koncertní sály, nahrávací studia, ale i reproduktorové soustavy. V rámci skladeb podlah lze ovčí vlna použít ve formě tenkého filcu jako kročejová izolace.

Ostatní
Ovčí vlnu lze použít i pro utěsnění různých dutin nebo okenních či dveřních otvorů bez použití pěny (ve formě mykaného provazce) – u mezer od 20 do 60 mm.
Použít lze i volnou vlnu (samozřejmě vypranou a impregnovanou) k vycpávání spár a dutin.

Víte, že?
Ovčí vlnu není nutné použít jako jediný izolační materiál. Prostory v konstrukci, které potřebujeme vyplnit izolací, můžeme zaplnit například kusem řádně odměřeného, říznutého polystyrenu – a jeho okolí dovycpat ovčí vlnou. Toto řešení je výhodné zejména v případě, že vyplňujeme dutiny či prostory se zhoršeným přístupem a / nebo nepravidelným tvarem.

Instalace

Ovčí rouno je vhodné pro izolaci velkých ploch a v případě nedostatečné tloušťky je možné ho skládat na sebe pro vytvoření dostatečné masy izolantu. Chladnou část izolace je třeba od vnitřního prostředí oddělit vrstvou omezující průnik páry (např. polyetylénovou fólii). V praxi pak lze s izolací z ovčí vlny nakládat podobně jako s minerální izolací.

Oproti jiným izolacím má ovčí vlna jednu podstatnou výhodu – a tou jsou její vlastnosti při styku s vlhkostí. Běžné izolanty se s vlhkostí potkat nesmí, protože by ztrácely svoje vlastnosti, začaly degradovat, ev. i plesnivět. V případě vlny – a nehody či nesprávně provedené izolace – může vlna přijmout vlhkost v hodnotě až třetiny své hmotnosti, aniž by vlhkost začala kondenzovat a zhoršovat vlastnosti izolace. To z ovčí vlny dělá materiál prakticky nejvíce odolný vůči stavebním chybám.

Možné problémy použití

Obdobně jako u jiných typů izolací hrozí biologické napadení hlodavci – tedy konkrétně usídlení myší uvnitř izolace, je proto třeba efektivně zabránit přístupu do prostorů vyplněných vlnou. O něco hůře se zabraňuje napadení moli. Vlna je impregnována proti napadení hmyzem, praxe ovšem ukázala, že ne všechny přípravky fungují na 100 % a napadení moli se občas vyskytne.

Jako ochranu lze použít:

 • roztok soli na bázi titanu a fluoru, spolehlivost ošetření je uváděna na půl roku při přímém vystavení molům,
 • Molantin SP, 10% roztok fotostabilního syntetického pyretroidu – permethrinu, dráživý pro pokožku a toxický pro vodní organismy, spolehlivost ošetření je udávána jako 10 let (zdroje nelze spolehlivě ověřit),
 • močovina (3% roztok), tedy sloučenina uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku, spolehlivost tohoto zdravotně nezávadného řešení nebyla měřena.

Vlna, i přes svou vyšší cenu a určitá rizika při použití je důležitá ještě z dalšího hlediska – kulturního. Ovce jsou zvířetem tradičně chovaným v České republice, zejména pak v oblastech se svažitým terénem. Při průzkumu trhu a možností využití ovčí vlny pak vyplývá, že neexistuje jiné odvětví, které by bylo schopné pojmout dostatečné množství ovčí vlny, aby byl chov ovcí v republice udržitelný a prosperující.

Pouze stavebnictví. Pouze za použití ovčí vlny, léty a přírodou prověřeného materiálu, při výstavbě bude do budoucna možné plně obnovit chov ovcí v naší krajině, protože stávající řešení (pálení či kompostování) je nedostačující, neuspokojivé a z dlouhodobého hlediska neudržitelné.