stavební materiál stavebniny

Výrobci a dovozci budou muset na stavebninách uvádět jejich vlastnosti

Výrobci a dovozci stavebních materiálů budou muset připojit k výrobku informace o jeho vlastnostech, složení či technických požadavcích. Předpokládá to nařízení, které dnes schválila vláda a které postihuje výrobky, na něž se nevztahují standardy nastavené evropskými směrnicemi.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) novinářům řekl, že schválená úprava usnadní projektování staveb a dá jistotu, že používané materiály splňují všechny požadavky na kvalitu.

Výrobky splňující technické požadavky budou označené českou značkou shody CCZ, podobně jako jsou výrobky splňující evropské požadavky označovány značkou CE. Podle Síkely se tím zvýší transparentnost výrobků na českém trhu. „Zjednoduší to život stavebním projektantům, kteří budou mít k dispozici stejně věrohodné informace o vlastnostech výrobků,“ dodal ministr.

Na to, že jsou na trhu stavebniny bez potřebné dokumentace, si v minulém roce stěžovala například Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Problém pro ni nebyl ani tak s tím, že by nepopsané stavebniny mohly být nekvalitní, absence uvedených vlastností ale podle komory komplikuje práci projektantům, kteří si potřebují stavbu pečlivě vyměřit a vypočítat.

Podle ČKAIT zaznamenaly zdivo a zdící technologie v posledních desetiletích prudký rozvoj. Zlepšení se však negativně odrazila na vlastnostech, které jsou důležité pro statiku a nosnou konstrukci. Týkat se to může například cihel s lepšími akustickými a tepelně-izolačními vlastnostmi a jednodušší zdící pěny nebo lepidla využívaného namísto malty.