Sklosilikátové materiály

Sklosilikátové materiály

Pro výrobu sklosilikátů se v dominantní míře používá drcené sklo. Záměrem příspěvku je seznámit čtenáře se sklosilikáty obsahujícími zvýšené množství recyklovaného odpadního skla, které nenalézá další uplatnění. Podrobněji byla rozebrána problematika vlivu přídavku pigmentů do vsázky …