kamenolom těžba

Vytěženo. Českým stavařům hrozí kritický nedostatek kamene

V Česku začíná být nedostatek kamene potřebného mimo jiné i k výrobě betonu, což může do budoucna ohrozit stavební rozvoj. Povolování nových kamenolomů je příliš složité a nové nevznikají. Na debatě o udržitelném rozvoji měst a obcí v Praze to s odkazem na svou analýzu řekli zástupci výzkumné společnosti CEEC Research.

Podle vrchního ředitele sekce průmyslu a stavebnictví ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Eduarda Muřického si je stát problému vědom a v případě vládou určených strategických staveb má těžbu usnadnit novela zákona.

„Je zde velké riziko, že pokud se nezmění situace v otevírání nových těžebních lokalit, tak v budoucnu opravdu nebude z čeho stavět a my budeme nuceni strategické stavební suroviny dovážet ze zahraničí, což stavby prodraží,“ uvedla mluvčí CEEC Research Helena Grofová. Dodala, že otevírání nových kamenolomů brání zejména složitá legislativa.

Náklady stoupají

„Narážíme na to už nějakou dobu,“ potvrdil Jakub Šimáček, ředitel výrobce betonu TBG Metrostav. „Beton ze dvou třetin tvoří kamenivo,“ uvedl. Dodal, že každoroční shánění dodavatele kamene, který by byl schopen uspokojit potřeby firmy, je složité, což se samozřejmě projevuje i v jednáních o ceně.

Negativní trend potvrdil i Muřický, MPO podle něj o situaci ví a snaží se ji řešit. „Trend je negativní, máme ještě nějaký čas, abychom to zvrátili, ale musíme prostě bít na poplach. Česká společnost jako celek si musí uvědomit, že bez surovin se nebudeme mít dobře,“ řekl. Dodal, že v ČR je 207 kamenolomů, které vykazují produkci a nejhorší je situace v případě kamene potřebného pro výstavbu v železniční dopravě.

To potvrdil ředitel úseku Správy železnic pro modernizace drah Pavel Paidar, podle kterého bude rozšíření těžby nutné i kvůli plánované výstavbě vysokorychlostních železničních tratí. „Obávám se, že výhledově se bez nějakého většího legislativního zásahu neobejdeme,“ uvedl. Doplnil, že případná nutnost materiál dovážet bude znamenat zvýšení ceny výstavby.

Pomoct má novela zákona

„Silniční a železniční stavby potřebují zdroj kameniva stále, ale jeho dovoz je efektivní jen pár desítek kilometrů. Pokud stát či kraj investují do silnic a železnic a současně nejsou v místě zdroje surovin, musejí se složitě dovážet z větší dálky, což je nejen neekologické, ale i velmi drahé,“ sdělila k tématu ředitelka závodu Zdroje společnosti Skanska Michaela Wranová. Dodala, že s ohledem na růst investic do infrastruktury a fakt, že se v Česku již dekády neotevřel nový kamenolom, situace k nedostatku kameniva nepochybně směřuje.

Podle Muřického má situaci částečně řešit novela liniového zákona, kterou koncem loňského roku schválila Poslanecká sněmovna. Podle té bude v případě stavebních materiálů pro vládou určené strategické stavby možné těžbu povolovat rychleji. Novela v těchto případech zavádí i možnost vyvlastnění.