ASB Články na tému

skladba podlahy

Bývalé městské lázně v Liberci už dlouhá léta nesloužily svému původnímu účelu. Po náročné přestavbě podle projektu místní architektonické kanceláře SIAL pod vedením Karla Novotného a Jiřího Bučka před dvěma lety však našly nové uplatnění. Dnes se sem chodí za uměním. O některých technicky složitých řešeních jsme si povídali s Petrem Šudomou ze společnosti Profiltechnik, která měla na starost jejich provedení.

Dům postavený svépomocí v 70. letech minulého století se majitelé rozhodli rozšířit přístavbou. Jak jej však doplnit, aby výsledkem nebyla přebujelá forma?

Hluk a zvuk jsou mechanickým vlněním vzduchu, který se přenáší jako vibrace k lidskému uchu. Měří se pomocí hladiny intenzity nebo hladiny akustického tlaku a udávají se v decibelech (dB). Hluk snižuje naši schopnost soustředit se na práci, zhoršuje kvalitu odpočinku, při dlouhodobější expozici způsobuje ztrátu sluchu a vyvolává stres a podrážděnost

Finální vrstva podlahy by měla vždy splňovat několik základních požadavků a to i s ohledem na to, kde bude realizována.  Je to předně moderní a estetický vzhled, trvanlivost a odolnost podlahy, její snadná údržba a v neposlední řadě by měla splňovat veškeré bezpečnostní požadavky jako je například protiskluznost. Všechny tyto parametry by pak měly být splněny za přijatelných nákladů na realizaci. Nové technologie přinášejí stále více možností, jak zrealizovat finální nášlapnou vrstvu podlah s optimálními vlastnostmi a za nízkou cenu.

Plovoucí podlaha je základem zvukové pohody v interiéru. Tento termín představuje takovou podlahu, která je oddělena od ostatních konstrukcí pružným materiálem. To znamená, že podlaha „plave" v jakési vaně z tohoto materiálu. Obvodové stěny je proto nutné akusticky po celém obvodě oddělit pružným dilatačním páskem. Lehké stropní konstrukce trpí rezonančním efektem. Ten odstraňuji akusticky izolační desky STEPROCK HD. Desky pokládáme přímo na rovnou stropní konstrukci z betónových panelů nebo na dřevěný trámový strop.

Metoda povrchové úpravy betonu technologií superbeton zajistí bezprašnou, velmi tvrdou, snadno udržovatelnou a trvanlivou podlahu, která je navíc vzhledově atraktivní. Jak se postupovalo při konkrétní realizaci renovace betonové podlahy v Brně-Medlánkách?

Již samotné označení betonová mazanina, vytváří v člověku asociace s něčím technicky nepříliš zdařilým. Jde o směs cementu, kameniva a vody, která se vyrábí buď přímo na staveništi v běžné stavební míchačce, nebo na betonárně, jako průmyslově vyráběný cementový potěr. Namíchaná směs se nasype do prostoru realizované podlahové konstrukce a nejčastěji se ručně uhladí do požadované roviny. Pro přesné aplikace, jaké představuje i podlahové vytápění, je tento způsob krytí nevhodný a přináší různé problémy při instalaci i provozu.

Stavební konstrukce dnes musejí splňovat velké množství požadavků současně (tepelnětechnických, akustických, statických atd.), které jsou často protichůdné. Trendem současné doby je vylehčování stavebních konstrukcí využíváním zdicích prvků s nižší objemovou hmotností a zavádění suchých technologických postupů. Tato skutečnost, vyplývající například z tepelnětechnických a statických nároků, nepříznivě ovlivňuje akustické parametry konstrukce závislé na její plošné hmotnosti.

Poměrně často se setkáváme se špatně provedenými realizacemi úprav podkrovních prostor v dnes již historických nájemních domech z 19. a ze začátku 20. století. Tato necitlivá a technicky chybná řešení mají dalekosáhlé důsledky – nejen z hlediska samotné střechy a podkroví, ale především pro historický objekt jako celek. Nevhodné řešení rekonstrukce střešní skladby může kromě zatékání do obytných prostor nastartovat i celou řadu mnohem závažnějších poruch a defektů.