Podlaha a podhled pro libereckou galerii
Galerie(3)

Podlaha a podhled pro libereckou galerii

Partneři sekce:

Bývalé městské lázně v Liberci už dlouhá léta nesloužily svému původnímu účelu. Po náročné přestavbě podle projektu místní architektonické kanceláře SIAL pod vedením Karla Novotného a Jiřího Bučka před dvěma lety však našly nové uplatnění. Dnes se sem chodí za uměním. O některých technicky složitých řešeních jsme si povídali s Petrem Šudomou ze společnosti Profiltechnik, která měla na starost jejich provedení.

Na čem konkrétně jste se v liberecké galerii podíleli? Jaký byl požadavek projektantů na vaši subdodávku?

S projektanty jsme spolupracovali už během zpracovávání projektové dokumentace. Převážnou většinu vytvořili projektanti sami. Především dali věci svoji myšlenku a svůj požadavek na funkci. Na nás pak bylo zpracování funkčních detailů ve vztahu k technickým možnostem a požadavkům na bezpečnost veřejné budovy a případně servisní obslužnost meziprostoru prosklené podlahy a proskleného podhledu hlavního sálu budovy. Dle požadavků projektanta jsme například vzorkovali pochozí skla i skla podhledu. Důvodem byl požadavek na prostup světla od jejich zdrojů ve skladbě podlahy. Vzorkovali jsme i velikost, tvar a barvu protiskluzového potisku skleněné podlahy.

Co bylo nejobtížnější?

Asi nejnáročnějším požadavkem projektanta bylo ukotvení celoskleněného zábradlí do podlahy bez viditelných kotvicích míst, kdy současně muselo být možné jednotlivé skleněné tabule tohoto zábradlí kdykoli v budoucnu vyměnit. To v případě jeho poškození a podobně.

Velmi náročné muselo být instalování i dalších skleněných prvků…

Veškeré prosklené prvky byly vymyšlené jako originály. Jejich funkce, samozřejmě bezpečnost, funkčnost, kotvení do stavby, odvětrání a podobně, to vše jsme museli zohlednit. Technická řešení jsme dle požadavku projektu navrhli, zpracovali a po konzultaci s projektantem dodali.

Jak přesně vypadá skladba podsvícené podlahy a podhledu?

Pochozí skleněná podlaha odpovídá svojí nosností parametrům veřejné budovy. Horní plocha je opatřena protiskluzovým potiskem. V meziprostoru podlahy a podhledu jsou zdroje osvětlení. Ty prosvětlují jednak podlahu a jednak skleněný podhled. Z důvodu údržby tohoto prostoru je podhled demontovatelný.

Jak dlouho trvala instalace podlahy a podhledu?

Asi měsíc.

Pochozí skleněná podlaha odpovídá svojí nosností parametrům veřejné budovy.

Pochozí skleněná podlaha odpovídá svojí nosností parametrům veřejné budovy.

Setkali jste se s nějakým problémem?

Problémy ve smyslu následných technických řešení máme téměř při každé objektové realizaci. Ale to je běžná praxe naší činnosti. Většinou přebíráme technická řešení a provedení detailů dle vlastních zkušeností z minulosti, nebo je hledáme v jiných příbuzných oborech.

Už jste někdy měli podobnou zakázku?

Řešili jsme daleko náročnější zakázku. OC Delta v Liberci, kde jsme řešili ohýbání rámů do prostoru. Běžně se profily ohýbají v jedné rovině. Na OC Delta bylo třeba ohnout profily do dvou směrů. Specializovaná firma v Belgii, která by snad tento problém zvládala, měla ovšem finanční požadavky naprosto nad rámec možností a doba dodání byla v řádech měsíců. Což byla další nereálnost. Proto jsme technologii ohýbání do dvou směrů vymysleli a v našich podmínkách realizovali vlastními kapacitami.

Nicméně zakázka pro libereckou galerii byla jedinečná. Je na místě i trochu hrdosti, že právě naše firma se podílela na rekonstrukci takovéto stavby.
TEXT: red
foto: Profiltechnik

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.