Zvuková pohoda v interiéru
Galerie(1)

Zvuková pohoda v interiéru

Partneři sekce:

Plovoucí podlaha je základem zvukové pohody v interiéru. Tento termín představuje takovou podlahu, která je oddělena od ostatních konstrukcí pružným materiálem. To znamená, že podlaha „plave" v jakési vaně z tohoto materiálu. Obvodové stěny je proto nutné akusticky po celém obvodě oddělit pružným dilatačním páskem. Lehké stropní konstrukce trpí rezonančním efektem. Ten odstraňuji akusticky izolační desky STEPROCK HD. Desky pokládáme přímo na rovnou stropní konstrukci z betónových panelů nebo na dřevěný trámový strop.

Rozlišujeme plovoucí podlahy těžké a lehké. Těžká plovoucí podlaha má zpravidla roznášecí vrstvu z armovaného cementového potěru či anhydritu. Roznášecí vrstva je oddělena od nosné stropní konstrukce pružnou akusticky izolační vrstvou.

Lehká podlaha obecně je charakterově i materiálově jednodušším typem podlahy než podlaha těžká. Lépe a lehčeji se montuje a kompletuje pomocí velkoplošných panelů systémem suché výstavby, což urychluje celý proces i zahájení doby užívání. Výhodná je tedy hlavně u rekonstrukcí na dřevěných či betónových stropech, ale i u nových dřevostaveb. Lehká plovoucí podlaha má roznášecí vrstvu z velkoformátových lehkých desek o více vrstvách spojovaných obvykle na pero a drážku, uložených volně na akustické desky, které tvoří pružnou akusticky izolační vrstvu.

Lehká plovoucí podlaha AKUFLOOR®

AKUFLOOR® – systém lehké plovoucí podlahy s certifikovanými akustickými a statickými vlastnostmi: vynikající akustické vlastnosti; dosažení lepšího kročejového útlumu než u těžké plovoucí podlahy; lehká, staticky únosná podlaha; snadná a rychlá montáž bez potřeby mokrých procesů.

Systémy plovoucích podlah sestávají ze tří základních vrstev – izolační, roznášecí a nášlapná. V případě systému AKUFLOOR® bývá roznášecí vrstva i vrstvou nášlapnou, tím se počet základních vrstev zmenší nadvě: nášlapnou a akusticky izolační. Odlišnosti tento systém má ve skladbě v ploše a při okraji podlahy.Skladba vrstev v ploše:

  • Nášlapná vrstva – OSB SUPERFINISH lakované nebo laminát, vlysy, parkety, PVC, koberec, keramická dlažba a podobně
  • Roznášecí vrstva – velkoformátové desky OSB SUPERFINISH, plošná hmotnost > 15 kg.m-2
  • Akusticky izolační vrstva – deska STEPROCK HD, tloušťka 20 – 50 mm
  • Další vrstvy v závislosti na druhu a způsobu použití podlahy – například hydroizolační, pojistná hydroizolační a separační vrstva


Detail skladby při okraji:

  • Dilatační pásek – tvořeny páskem z minerální vlny STEPROCK tloušťka 12 mm jako akustická izolace oddělující podlahy od okolních svislých převyšujících konstrukcí
  • Pásek z dřevovláknité desky měkké (např. STEICOstandard) – tvořeny dvěma pásky v šířce 100 mm skládaný na výšku izolační desky STEPROCK:

– Pásek z desky OSB SUPERFINISH
– Pásek z měkké dřevovláknité desky (Hobra)
Okrajový pásek zvyšuje únosnost podlahy po obvodě při soustředěném zatížení (skříně apod.)

Skladba podlahy AKUFLOOR
®

1. Nášlapná vrstva: OSB SUPERFINISH®, vlysy, parkety, PVC, koberec, keramická dlažba apod.
2. Roznášecí vrstva: 2x velkoformátové desky OSB SUPERFINISH®      
3. Akustická izolační vrstva STEPROCK HD
4. Separační fólie
5. Okrajový pásek STEPROCK
6. Pásek z dřevovláknité desky šířky 100 mm
7. Pásek z OSB desky šířky 100 mm
8. Nosná konstrukce podlahy

Pozn. k obrázku: Systém AKUFLOOR® zlepšuje kročejovou neprůzvučnost stropů až o 30 dB (v závislosti na systémovém řešení plovoucí podlahy a skladbě nosné konstrukce podlahy).

Akusticky izolační vrstva – STEPROCK HD
Výrobky společnosti ROCKWOOL, a.s. pro akustiku jsou vyráběny s vysokou objemovou hmotností z minerálních vláken, které dokážou svými vlastnostmi pohlcovat široké spektrum zvukových frekvencí, snížit odraz zvuku a přeměnit jeho energii na teplo. Proto jsou velmi vhodné pro akustické izolace. Výrobní společnosti ROCKWOOL dokázaly ve světě, že vlákna z kamenné vlny jsou ideálním tepelně, požárně a zvukověizolačním materiálem pro aplikace, kde je potřeba absorbovat přicházející zvuk z okolních bytů, ulic.

www.rockwool.cz/produkty-a-reseni/u/5449/podlahy

ZDROJ: PR článek společnosti ROCKWOOL, a.s.

–>–>