Vyvážená přístavba rodinného domu
Galerie(18)

Vyvážená přístavba rodinného domu

Dům postavený svépomocí v 70. letech minulého století se majitelé rozhodli rozšířit přístavbou. Jak jej však doplnit, aby výsledkem nebyla přebujelá forma?

Protože původní stavba v malé obci pod Milešovkou byla rekonstruovaná, do její podoby majitelé zasahovat příliš nechtěli. Nicméně bylo potřeba vyřešit nedostatek prostoru, zejména pak absenci velkého denního obytného prostoru a další jedné ložnice se zázemím – toaletou, šatnou, technickou místností, skladem.

Nejlepším řešením se proto ukázala jednoduchá forma novostavby, dispozičně navázaná na původní stavbu. „Západní fasáda domu s přilehlou zahradou nám pro tento záměr připadala ideální jak konfigurací terénu, tak logickou návazností na dispozici stávajícího domu,“ vysvětlují autoři projektu z ústeckého ateliéru 3+1 architekti.

Nízká jednopodlažní přístavba kopíruje terén zahrady. „Jednoduchou formou jsme chtěli dál nekomplikovat přebujelou strukturu původní stavby a objektů kolem,“ říkají architekti. Vyvážit se ji proto pokusili „jednoduchým tvarem, rytmem plynoucím z použitého skladebného modulu a abstraktním černým pláštěm přístavby.“

Přístavba RD v Bořislavi
Autor: 3+1 architekti
Místo: Bořislav, okr. Teplice
Projekt: 2013
Realizace: 2014
Plocha pozemku: 1 600 m2
Zastavěná plocha: 110 m2
Užitná plocha: 75 m2
Obestavěný prostor: 330 m3

Stavebně technické řešení

Konstrukční systém: dřevěná rámová konstrukce
Základy: betonové pasy + deska
Nosné stěny: dřevěná rámová konstrukce, difuzně otevřená skladba stěny
Strop: strop dřevěný trámový
Obvodový plášť: obvodový plášť z cementovláknitých desek Cembrit na provětrávaném roštu
Střecha: plochá, jednoplášťová, nevětraná, krytinou je fólie
Příčky: dřevěné rámové
Podlahy: podlahy vinylové
Vnitřní povrchy: povrchy stěn a stropů bude tvořit převážně nátěr na SDK
Vnější povrchy: Cembrit ZENIT 510 Erebus
Okna: dřevěná
Dveře: vnitřní dveře obložkové, plné (sklad – pracovna, koupelna) a posuvné do stavebních pouzder v příčkách
Klempířské výrobky: venkovní parapety a oplechování atik – barvený zinkový plech
Zámečnické výrobky: krbová vložka

Text: red
Foto: Pavel Plánička