Nové technologie pro podlahové vytápění
Galerie(4)

Nové technologie pro podlahové vytápění

Partneři sekce:

Již samotné označení betonová mazanina, vytváří v člověku asociace s něčím technicky nepříliš zdařilým. Jde o směs cementu, kameniva a vody, která se vyrábí buď přímo na staveništi v běžné stavební míchačce, nebo na betonárně, jako průmyslově vyráběný cementový potěr. Namíchaná směs se nasype do prostoru realizované podlahové konstrukce a nejčastěji se ručně uhladí do požadované roviny. Pro přesné aplikace, jaké představuje i podlahové vytápění, je tento způsob krytí nevhodný a přináší různé problémy při instalaci i provozu.

Pro dosažení optimální pevnostní charakteristiky výsledné podlahy tvořené betonovou mazaninou je navíc nutné umístit do potěru ještě dodatečnou výztuž – ocelovou kari síť. Splnit požadavek na rovinatost povrchu podlahové konstrukce je při použití zavlhlé směsi nadlidský výkon. Obvykle je nutné povrch ještě vyrovnat vhodnou samonivelační hmotou, což však přináší další finanční náklady.

Co je ale největším problémem, je samotná realizace podlahy. Uvedené skutečnosti proto vedly k hledání výrobků s lepšími parametry a aplikačními vlastnostmi v této oblasti.Typická skladba podlahy s podlahovým vytápěním

Vhodnou alternativou například Anhyment®– litý anhydritový potěr, který dokáže uspokojit i náročné požadavky zákazníků. S jeho použitím lze nejen snížit náklady na vytápění, ale i výšku podlahové skladby v novostavbách či rekonstrukcích. Jedná se o směsi na bázi síranu vápenatého (CaSO4) se  samonivelačním účinkem, které umožňují srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m lati.

Znázornění vyšší účinnosti vytápění při aplikaci hmoty Anhyment (vlevo – konvenční cementový potěr, vpravo – anhydritový potěr Anhyment)

Vytváří tudíž dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu, a není proto nutné dodatečné vyrovnávání a stěrkování podlahy. Podlahová hmota splňuje požadavky normy ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení. Díky vysoké pevnosti ji lze aplikovat nad podlahovým vytápěním již ve výšce od 3,5 cm. Směs má vynikající zatékavost kolem trubek podlahového topení, a proto dochází k rychlému a stejnoměrnému přenosu tepla. Na tuto hmotu lze pokládat většinu podlahových krytin (plovoucí podlahu, parkety, dlažbu atd.).
Výroba probíhá ve speciálním zařízení na maltárnách skupiny Českomoravský beton nebo na unikátních mobilních technologických zařízeních, která umožňují vyrábět tyto potěry téměř na celém území České republiky. Tento materiál je vhodný pro bytovou výstavbu, kancelářské objekty, objekty občanské vybavenosti a podobně.

Hlavními výhodami tohoto materiálu jsou rychlá a bezproblémová ukládka, minimální objemové změny a kvalitní výsledné povrchy. Díky svým vlastnostem je Anhyment® ideálním řešením pro realizace podlahy s podlahovým topením. Pro bytové koupelny, kuchyně apod. je materiál použitelný za předpokladu ochránění povrchu některým typem izolace.

Další změnou a výhodou oproti starým konvenčním cementovým potěrům (betonovým mazaninám) je, že potěry na bázi síranu vápenatého se nevyztužují sítěmi. Dosahují totiž pevností 20(30) MPa v tlaku a 4(5) MPa v tahu za ohybu. Tyto hodnoty jsou hlavní normové ukazetele a testují se po 28 dnech od výroby potěru na sadě trámečků dle ČSN 134454-2. Vyztužení není třeba ani vzhledem k výrazně nižšímu smrštění materiálu (asi 0,01 mm/m), ale hlavně je přímo nežádoucí z hlediska vznikající chemické reakce mezi ocelí a síranem vápenatým (CaSO4). Tento podlahový potěr se vyznačuje téměř stabilním prostorovým chováním, což umožňuje redukovat provádění dilatací.Aplikace podlahové hmoty Cemflow

Skladba podlahy bez výztuží
Nejčastěji se podlaha skládá z pružné mezivrstvy, z vrstvy potěrového materiálu Anhyment® a z nášlapné vrstvy. Mocnost vrstvy potěru závisí na stlačitelnosti pružné mezivrstvy a její tloušťce, na plošném zatížení a na pevnostní třídě materiálu. Obecně platí, že potěr na bázi síranu vápenatého na pružné mezivrstvě by měl mít tloušťku alespoň 35 mm, a použijeme-li místo pružné mezivrstvy pouze oddělovací vrstvu (např. voskovaný papír), měla by být tloušťka alespoň 30 mm. Použitím potěrů na bázi síranu vápenatého místo cementových potěrů se tedy dá ušetřit 30 až 40 mm silná vrstva materiálu. Konkrétní minimální tloušťky potěru pro jednotlivé případy použití lze najít v technických listech výrobce.

Ing. Jan Veselý
Autor působí ve firmě Českomoravský beton, a. s.

Foto: Českomoravský beton

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.