ASB Články na tému

pórobeton

K realizaci nenosných vnitřních stěn, dělicích příček s aplikací zdiva na bázi bílého pórobetonu je možné použít přesné tvárnice s tloušťkou 100, 125 nebo 150 mm. Přesné tvárnice s tloušťkou 75 mm, 100 mm, 125 a 150 mm se vyrábějí s hladkými styčnými plochami a s tloušťkou 100 a 150 mm i s perem a drážkou.

Základním prvkem každého objektu je v současné době cihla či tvárnice. Od materiálů našich předků se ovšem ty současné liší daleko vyšší přesností rozměrů, což nám umožňuje stavět stavby s větší přesností a v důsledku i menší poruchovostí.

Šikmá střecha se tradičně realizuje vytvořením dřevěného krovu, na který se následně vyhotoví jednotlivé vrstvy střešního pláště. Na trhu je však dostupný i systém tvořený železobetonovými nosníky a pórobetonovými vložkami. Jde o systém vhodný v případě staveb realizovaných v nízkoenergetickém a pasivním standardu se sklonem střešní konstrukce do 40°.

Pórobeton se v České republice používá při stavbě domů již po celá desetiletí. Je proto překvapivé, že 69 procent majitelů domů neví, že existují dva typy tohoto stavebního materiálu – bílý a šedý – a že jsou mezi nimi zásadní rozdíly. Takový je závěr z reprezentativního průzkumu realizovaného agenturou Emnid mezi majiteli domů pro výrobce stavebních materiálů Xella. Společnost Xella, výrobce Ytongu, v současné době představuje svou celorepublikovou kampaň, v níž informuje o rozdílech v kvalitě pórobetonu.

S odvoláním na zájem o získání stoprocentního podílu ve společnosti, který byl publikován v médiích, se potvrzuje, že společnost Goldman Sachs Capital Partners og PAI Partners vyjádřila zájem o získání akcií společnosti H + H International za cenu 67,5 DKK za akcii prostřednictvím společnosti, kterou řídí. Tato nabídka není závazná a její součástí jsou další podmínky.

Mezinárodní veletrh Expo se představuje v Šanghaji až do konce října. Motto veletrhu Lepší město – lepší život reaguje na požadavek udržitelné výstavby měst. S naléhavou výzvou Expa letos korespondovaly i vysoké nároky na podobu výstavních komplexů. Na výstavbu tří nejdůležitějších staveb celého veletrhu – World Expo Center, Performance Center a Expo Theme Pavilon – použila společnost Xella pórobeton Ytong.

Důležitým kritériem při výběru stavebního materiálu je kromě samotné ceny i rychlost výstavby. Zhotovitelé v průmyslové i individuální výstavbě stále více upřednostňují komplexní systémy, jejichž prvky do sebe zapadají, a tak umožňují stavět rychle a snadno.

Pórobeton je nejvýznamnějším druhem přímo odlehčeného betonu – silikátového kompozitu, pro který jsou charakteristické makropóry vytvořené přímo v jemnozrnné maltě. Podle použitého pojiva se pórobetony dělily na plynobetony spojované cementem a na vápenopískové plynosilikáty. V současnosti se upřednostňuje širší termín pórobeton. Vzhled výrobků je v podstatě dvojí: převážně bílý, je-li plnivem jemný křemičitý písek (pískový pórobeton), nebo v menší míře šedý, pokud je plnivem elektrárenský popílek (popílkový pórobeton).

Střecha z pórobetonových dílců může být vybudována na občanských budovách i průmyslových objektech. Skladba a realizace takovéto střechy je však jiná než u tradičního dřevěného krovu.

Výrobce stavebního systému YTONG, společnost Xella CZ, dosáhla v roce 2007 rekordních hospodářských výsledků. Prodejem více než milionu krychlových metrů pórobetonových tvárnic zvýšila meziročně objem své výroby o 22,7 % a zároveň citelně posílila své postavení na domácím trhu stavebních materiálů.

V každodenní praxi, ať už v projekci, nebo přímo na stavbě, se setkáváme s problémem připojení různých prvků k nosným konstrukcím – s kotvením. Mohou to být kotvení ocelových nebo dřevěných nosných prvků, upevnění zábradlí a jiných doplňků či připevnění instalací a technologie. Kotevní techniku využijeme i při realizaci kontaktní izolace nebo při napájení starých a nových zděných konstrukcí. Kotvení musí být v prvé řadě spolehlivé, ale u sériových aplikací je třeba myslet i na efektivnost.