PORFIX – pórobeton, a. s., investuje 2,5 mil. eur do technologie na zpracování fluidních popelů

Akcionáři společnosti PORFIX – pórobetón, a. s, Zemianské Kostoľany, reprezentující více než 96 % všech hlasů, odsouhlasili na řádném valném shromáždění dne 12. června 2009 ekonomické a účetní dokumenty společnosti za rok 2008.

Vlastníci rozhodli o tom, že převážná část zisku ve výšce 4,3 mil. eur zůstane ve firmě na financování aktuálních investičních potřeb společnosti. „Tento krok je logickou reakcí na nejistou situaci v hospodářství a v sektoru rezidenční výstavby,“ říká generální ředitel společnosti Ing. Peter Hennel.

„Na podzim tohoto roku navíc připravujeme velkou investiční akci v hodnotě 2,5 mil. eur – budeme investovat do technologie na zpracování fluidních popelů. Čtyřicet procent financujeme z příspěvku z evropských fondů, který jsme získali v prioritní ose 1 s názvem Inovace a růst konkurenceschopnosti. Zbývající náklady chceme pokrýt hlavně vlastními zdroji,“ dodává.

Připravovaný projekt zpracování fluidních popelů je výsledkem technologického vývoje společnosti PORFIX – pórobetón, a. s., a je unikátní. Fluidní popely dnes nemají jiné hospodářské využití a zatěžují životní prostředí. Po realizaci projektu PORFIX uspoří ročně 165 tisíc tun přírodních surovin a emise spojené s jejich těžbou a přepravou.

PORFIX umístil v roce 2008 na slovenském trhu rekordních téměř 470 tis. m3 zdicího materiálu, což v porovnání s předcházejícím rokem představuje nárůst o necelých 10 %. Do modernizace podniku investoval téměř 32 mil. Sk, což je o 40 % více než rok předtím. PORFIX jako významný zaměstnavatel v regionu zaměstnával v loňském roce v průměru 265 pracujících. Prvořadým cílem vedení společnosti je udržet zaměstnanost na současné úrovni.

Zdroj: PORFIX – pórobetón, a. s.