Hotové podkroví

Jak zobytnit podkroví ve starém domě

Partneři sekce:
  • Prefa

Střechy jako všechno kolem nás podléhají v určitých obdobích modním trendům. Například před rokem 1989 měly rodinné domy téměř bez výjimky ploché střechy. Pořídili-li jste si však dům se šikmou střechou (hlavně proto, aby jste si vybudovali podkrovní bydlení), pak jeho pravděpodobné stáří bude nejméně sedmdesát let.

Šikmá střecha je především krov

V padesátých letech a dříve se s využitím prostor pod střechou běžně nepočítalo. Krovy se proto stavěly vesměs s tradičními vazbami, majícími v prostoru množství dřevěných prvků. Proto první, s čím se budete potýkat, budou různé trámy. Těmi bývá podkroví doslova prošpikováno. Sloupky, pásky či vaznice nejsou však takovým problém. Dokonce bývá žádoucí je zakomponovat do budoucího interiéru. Dodá mu to punc originality a navíc dřevo v interiéru působí uklidňujícím dojmem.

Několik vazných trámu
Několik vazných trámů | Foto: Alena Georgiadisová

Větší potíž dělají vazné trámy. Jsou těsně nad podlahou a objekt protínají napříč. Proto je nemyslitelné navrhnout takové dispoziční řešení místností, které by se vazným trámům vyhnulo. Navíc mají tyto prvky největší profil, takže výrazně překážejí.

Rekonstrukce pod dohledem tesaře

Než si ale představíme možná řešení, je nutné důrazně připomenout, že krov by měl prohlédnout odborník – zkušený tesař, statik nebo projektant. Měl by posoudit stav jednotlivých prvků krovu a funkčnost dřevěných spojů. Nezapomeňte, že dřevo je přírodní materiál. Do něj se rád pouští dřevokazný hmyz, a pokud dokonce do střechy zatékalo, tak hrozí i hniloba a dřevokazné houby!

Vazný trám má velký průřez
Vazný trám má velký průřez | Foto: Alena Georgiadisová

Tohle vše je třeba mít zmapováno dřív, než začnete s krovem podnikat další kroky. Uvědomte si, že tato konstrukce v budoucnu ponese tíži všeho, co na ni bude naloženo shora či zavěšeno zdola! Všechno musí bezpečně vydržet a současně odolávat nepřízní venkovního prostředí. Navíc bude v novém podkroví krov z větší části kryt izolací či sádrokartonovými deskami, takže vizuální kontrola později možná nebude.

Rekonstrukce šikmé střechy

Vyhodnotí-li odborník stav krovu jako zdravý, získali jste jackpot. Nový krov totiž představuje i při současné kůrovcové kalamitě a cenách dřeva na spodních limitech částku v řádu statisíců. Jen zlomek této částky budete nuceni vynaložit na opravy a výměny dílčích částí krovu, které jsou obvykle nezbytné pro uvolnění dispozice podkroví.

První překážkou je již zmiňovaný vazný trám. Pokud to situace dovolí, je možné udělat novou podlahu položením dřevotřískových desek na vazné trámy, a tím problém odstranit. Bohužel bývá málokdy možné tohle řešení uplatnit. Jednak po zvednutí podlahy často nezůstane dostatečná podchodná výška pod vaznicemi, a také byste si tím ukrojili značnou část z kubatury podkroví.

Proto první s čím se budete potýkat budou různé trámy. Těmi bývá podkroví doslova prošpikováno.

Obvyklejším řešením je vazný trám v komunikační zóně vyřezat, ovšem při současném zajištění přenosu sil jiným způsobem. Například mohou být do stropní konstrukce vloženy válcované profily, které zachytí síly ze střechy, dosud koncentrované ve vazném trámu. Z popsaného postupu je jasné, že tenhle úkol vyžaduje spolupráci statika a rozhodně by neměl být podceněn.

Ostatní zásahy do krovu, jako např. výměny mezi krokvemi pro vytvoření otvorů pro střešní okna, už rutinně zvládne šikovný tesař sám.

Stavební povolení při rekonstrukci šikmé střechy

V současně platném stavebním zákoně č. 183/2006 (platí do 1.7.2023) se uvádí, že ohlášení stačí u stavebních úprav pro změnu užívání stavby, které nezasahují do nosných konstrukcí. Krov je nosnou konstrukcí. Pokud tedy do něj budete zasahovat, mělo by to být podloženo stavebním povolením.

Alena Georgiadisová