Původně chtěli postavit pasivní dům

Původně chtěli postavit pasivní dům

Když plánovali svůj vysněný dům, byli Gablasovi nadšeni ideami pasivní výstavby. Oslovila je hlavně možnost takového fungování domu, které nezanechá budoucím generacím památku v podobě skleníkového efektu a zničené přírody. Navíc sliboval provoz finančně nenáročný, který bude …
Proč stavět energeticky úsporný dům?

Proč stavět energeticky úsporný dům?

Pojmy nízkonergetický či energeticky pasivní dům nejsou již neznámé, přesto stojí stavebníci často před poměrně dramatickým rozhodnutím: v jakém domě vlastně mají bydlet – mají dát přednost klasice, nebo se rozhodnout pro (u nás zatím ještě stále) …
Domy budoucnosti – bez energie i CO2

Domy budoucnosti – bez energie i CO2

Snižování energetické náročnosti budov je v současnosti asi nejdiskutovanější téma v oboru TZB – technických zařízení budov. Výstavba domů v nízkoenergetickém standardu již pomalu začíná být samozřejmostí, do budoucna nás však čekají mnohem významnější změny. Podle revize směrnice …
Studentský solární desetiboj poprvé v Evropě

Studentský solární desetiboj poprvé v Evropě

V červnu se poprvé se konala evropská verze studentské soutěže Solar decathlon, která je tradičně organizována každé dva roky ve Washingtonu ve Spojených státech. Evropská soutěž se uskutečnila v Madridu, pro stavbu domů 17 univerzitních týmů vznikla Villa …
Centrum ekologické výchovy mezi odvaly

Centrum ekologické výchovy mezi odvaly

Mezi haldami navršenými při poměrně nedávno ukončené těžbě černého uhlí na Kladensku vzniklo v osadě Čabárna centrum ekologické výchovy. Dům, který už sám o sobě působí edukativně a inspirativně, představuje veřejnosti možnosti nízkoenergetického stavebního řešení a materiály z obnovitelných zdrojů. …
Řešení pro nízkoenergetický dům

Řešení pro nízkoenergetický dům

Broušená cihla POROTHERM 44 EKO+ Profi umožňuje rychle, jednoduše a bez zateplení postavit nízkoenergetický dům. Tato cihla v sobě zahrnuje nejlepší vlastnosti moderní keramiky s absolutní přesností broušených cihlových bloků.
Nízkoenergetický dům pod Tribečem

Nízkoenergetický dům pod Tribečem

Rodinný NED pod Tribečem je typickým solárním domem s orientací místností na jižní stranu. I když jde o dřevostavbu, za částí velkoplošných prosklení v přízemí se nacházejí masivní tepelněakumulační stěny.
Stavět nízkoenergeticky, nebo energeticky pasivně?

Stavět nízkoenergeticky, nebo energeticky pasivně?

Ve své studii pro britskou vládu vyzdvihl A. Stern naléhavost klimatické ochrany pro stabilitu světového hospodářství – do konce 21. století je třeba omezit emise CO2 o více než 50 %. Větším rizikem pro hospodářský růst a blahobyt nejsou …
Aktivní nízkoenergetický dům

Aktivní nízkoenergetický dům

Jestliže je v domě zdrojem tepla a chladu tepelné čerpadlo a klimatizace je zabezpečena progresivním stropním chlazením, respektive dům větrá větrací jednotka s rekuperací, jsou splněna kritéria aktivního domu. Domu, který na vytápění i chlazení využívá jen obnovitelné zdroje.
„Nejzelenější“ budovy v USA

„Nejzelenější“ budovy v USA

Americký institut architektů (AIA) a jeho výbor pro životní prostředí (COTE) vyhlásily deset nejlepších projektů z oblasti zelené architektury obsahující návrhy energeticky šetrných řešení, která chrání a zlepšují životní prostředí. Škála vítězných projektů je široká, zahrnuje studentské centrum …
Energeticky pasivní dům

Energeticky pasivní dům

„Nešlo nám o to postavit první pasivní dům,“ vysvětluje architekt. „Chtěli jsme postavit pasivní dům v našich podmínkách, které jsou odlišné od těch v Rakousku či v Německu. Chtěli jsme s našimi projektanty, se slovenskou stavební firmou a s u nás dostupnými materiály …
Energeticky efektivní renovace rodinného domu

Energeticky efektivní renovace rodinného domu

Rodinný dům v rakouské obci Passail byl zbudován koncem šedesátých let jako masivní cihlová stavba, v té době klasickým způsobem. Prošel generační výměnou uživatelů a mladí stavebníci se rozhodli zrenovovat ho natolik, aby odpovídal co nejširší škále požadavků …