Partneři sekce:

Nízkoenergetický dům pod Tribečem

Nízkoenergetický dům pod Tribečem

Rodinný NED pod Tribečem je typickým solárním domem s orientací místností na jižní stranu. I když jde o dřevostavbu, za částí velkoplošných prosklení v přízemí se nacházejí masivní tepelněakumulační stěny.

Základní údaje

 • autor: N. Wangen
 • realizace: 2005
 • potřeba tepla (PHPP): 32,8 kWh/(m2 . a)
 • obvodový plášť:
  •     Ustěna = 0,129 W/(m2 . K)
  •     Ustřecha = 0,132 W/(m2 . K)
  •     Upodlaha na terénu = 0,163 W/(m2 . K)
  •     Uprosklení = 1,1a 1,3 W/(m2 . K)
  •     Uokno = 1,214 W/(m2 . K)
 • vzduchotěsnost: n50 = 1,10 h–1

Koncepční řešení

 • objekt s netradičním a nadčasovým řešením nejen z architektonického, ale i energetického hlediska (v počátečním stadiu hrál významnější roli design než energetické hledisko)
 • výstavba byla zahájena v roce 1998, ale až v roce 2005 se konstrukční a technické řešení stavby podřídilo zásadní změně v duchu energeticky optimalizované stavby
 • architektonicky a dispozičně je objekt koncipován jako typický solární dům s dvoutraktovým schématem – v jižním traktu jsou obytné místnosti, v severním se nacházejí vedlejší prostory s funkcí tepelného nárazníku
 • zastřešení: pultová střecha s otevřením prostorů na jih
 • na západní straně k domu náleží velkoryse dimenzovaná zimní zahrada
 • technologický prostor se nachází v suterénu pod zimní zahradou


Konstrukční řešení

 • inovativně řešená skeletová dřevostavba
 • nosný systém: dřevěné lepené hranoly v osové vzdálenosti 3,6 × 4,2 m v jižním traktu (severní trakt je široký 2,1 m), mezistrop a střešní konstrukci tvoří lepené dřevěné nosníky
 • obvodové stěny: sádrokarton, desky OSB, lepené hranoly s přídavným roštem, tepel­něizolační výplň z minerální vlny 32 cm, desky MDF, provětrávaný dřevěný obklad
 • střecha: desky OSB, pultová střecha z hra­nolů 20 cm a přídavný rošt 2 × 6 cm, tepel­něizolační výplň z minerální vlny o tloušťce 32 cm, záklop, povlaková krytina
 • podlaha: základová železobetonová de­ska a rošt s tepelněizolační výplní z minerální vlny o tloušťce 20 cm, cementotřískové desky, dřevěná podlaha

Technické zařízení

 • základem systému vytápění je dřevozplynovací kotel o výkonu 25 kW nabíjející teplem velkoobjemový zásobník o objemu 2 500 litrů (vzhledem k nízké potřebě tepla se kotel aktivuje každý druhý až třetí den)
 • odevzdávání tepla se uskutečňuje přes stěnové vytápění
 • součástí nízkoenergetického konceptu je systém vytápění a větrání s rekuperační jednotkou s předřazeným vzduchovým zemním výměníkem (o délce 30 m)
 • doplňkovým zdrojem tepla jsou kamínka na dřevo v obývacím pokoji (o výkonu 7 kW)
 • kamínka umístěná v blízkosti cirkulační vzduchotechnické výustky, ale i redistribuce tepla ze zimní zahrady vytvářejí podmínky pro vyrovnávání teplot v domě a přepravu přebytků tepla do tepelných zón s nižší teplotou
 • teplá voda se připravuje v zásobníku (o objemu 300 litrů) s elektrickým a solárním dohřevem (solární kolektory jsou umístěny na střeše domu)


Zajímavosti

Architektonický vzhled domu představuje zajímavé sladění vertikálního dřevěného neošetřeného obkladu s velkoplošnými prosklenými plochami přízemí a úzkými okny v patře, prakticky bez viditelných okenních rámů. Na dřevěné okenní rámy v patře je dodatečně nalepený tepelný izolant z XPS o tloušťce 4 cm, okna jsou posuvná a vzduchotěsnost dokonale zajišťuje zavírací mechanismus. Přídavným pasivním solárním prvkem v přízemí jsou masivní betonové akumulační stěny mezi podpěrnými dřevěnými sloupky, přehřívání interiéru v létě zabraňují venkovní hliníkové žaluzie. Většina interiérových povrchů má hliněné omítky.

Půdorys poschodí

Text a foto: Zpracováno podle publikace Nagy, E.: Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava: JAGA GROUP, s. r. o., 2009