ASB Články na tému

financování stavby

Developeři v řadě případů financují novou rezidenční výstavbu z vlastních peněz, na polovinu rezidenčních projektů však přesto musí využít investiční podporu i z dalších zdrojů. Při financování projektů obvykle využívají kombinaci dvou i více možností. Tři čtvrtiny developerů získávají peníze z bankovních úvěrů.

redakce -

České stavebnictví se podílí na tvorbě zhruba desetiny hrubého domácího produktu a zaměstnává 360 tisíc lidí. Nákladovost na materiály představuje až 35 procent u jednotlivých staveb. Pro obor je tedy zásadní dostatek přírodních zdrojů. Tuto situaci komplikuje vrcholící energetická krize, která citelně prodražuje těžbu a dopravu a škrtí finanční zdroje ze státní pokladny.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) připravuje změnu zákona o SFDI, která mu umožní rozšířit možnosti financování dopravních projektů o nové oblasti, na které až dosud fond peníze poskytovat nemohl. Na dnešním Žofínském fóru to prohlásil ředitel SFDI Tomáš Čoček. Jako možné příklady uvedl financování mechanizace pro opravy a údržby silnic či mosty nad dálnicemi a rychlostními komunikacemi.

Investice do stavebních projektů a inovací uceleně a na jednom místě – pohledem těch nejpovolanějších. Dotační tituly národní i evropské a další možnosti financování. Jak pomohou stavebním investicím a vytáhnou stavebnictví z vleklé krize? Kde ušetřit a jak kontrolovat rozpočet? To vše slibuje již druhá odborná konference pořádaná v rámci soutěže Building Efficiency Awards 2014 s názvem Stavebnictví, dotace, inovace. Koná 23. ledna od 9:00 hodin v Senátu PČR, a to pod záštitou jeho místopředsedy MUDr. Přemysla Sobotky.

Zajímáte se o energeticky úsporné bydlení? Společnost Saint-Gobain Isover CZ stojí za zrodem nového jedinečného projektu na podporu výstavby pasivních domů v České republice pod názvem SENUB (= Systémy energeticky úsporných budov). Při využití tohoto projektu pro realizaci Vašeho stavebního záměru nebudete po dobu 3 let platit náklady na vytápění.

Realistický scénář počítá s dokončením dálniční sítě v Česku v roce 2025, tedy o pět let později, než se předpokládalo. To je jeden ze závěrů sektorových strategií a modelu financování, které v květnu představilo veřejnosti Ministerstvo dopravy ČR. Na dokončení staveb páteřní sítě dálnic a rychlostních silnic v Česku je třeba celkem 499 miliard korun, zatímco při nezměněném způsobu financování by do roku 2020 bylo k dispozici pouhých 96 miliard korun.

Desítky miliard korun by měla Praha v nejbližších letech vynaložit na rozvoj nových tras metra. I přes finanční krizi je první fáze prodloužení metra A z Dejvické do Motola v pokročilé fázi přípravy. Zcela nová trasa D z Písnice na Hlavní nádraží je zatím nejistá, ačkoli by měla výstavba obou linií začít téměř současně. U ní radnice uvažuje o financování s pomocí partnerství veřejného a soukromého sektoru. Architektonické soutěže se opět nekonají.

Akciová společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava se svou více než padesátiletou tradicí a zkušenostmi v oblasti pozemního, dopravního­ a inženýrského stavitelství řadí k předním stavebním firmám nejen na Moravě, ale v celé České republice. Vznikla v roce 1954 jako závod stavebního podniku Dopravní stavby Olomouc, na jeho úspěšnou práci společnost navázala a zdárně v ní pokračuje­. Dnes je tato stavební firma členem skupiny Eurovia. Předseda představenstva a generální ředitel firmy Ing. Tomáš Vítek, MBA., nám odpověděl­ na několik otázek.

Společnost SSŽ v obci Roudné v Jihočeském kraji slavnostně zahájila práce na novém mostu přes řeku Malši.  Investorem stavby je Jihočeský kraj, který pro financování výstavby nového mostu využil dotací z Evropských fondů. Celkové investice do projektu činí 98 milionů korun.