SSŽ zahájila práce na novém mostu přes řeku Malši

Společnost SSŽ v obci Roudné v Jihočeském kraji slavnostně zahájila práce na novém mostu přes řeku Malši.  Investorem stavby je Jihočeský kraj, který pro financování výstavby nového mostu využil dotací z Evropských fondů. Celkové investice do projektu činí 98 milionů korun.

Nový most přes Malši bude ležet na spojnici obcí Roudné a Vidov. „Dnes zahájené stavební práce by měly trvat přibližně 16 měsíců –  do provozu by měl být most uveden v září roku 2009,“ uvedl Jaromír Pešek ze společnosti SSŽ, jenž je zhotovitelem stavby.

Typově půjde o obloukovou ocelovou konstrukci s předpjatou mostovkou. Součástí projektu je i výstavba pilotů a betonových opěr včetně opěrných zdí. 

Souhrnné informace o stavbě:
Zhotovitel: Sdružení SSŽ a SMP (podílově 80 / 20)
Cena celkem: 98,231 tis. Kč 
Investor: Jihočeský kraj 
Termín provádění: květen 2008 – září 2009

Zdroj: Stavby silnic a železnic