ZELENÁ STŘECHA ROKU 2017

ZELENÁ STŘECHA ROKU 2017

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Přihlášení staveb
Přihlášku do soutěže může podat fyzická nebo právnická osoba, která dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, projekci nebo
realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 30. 4. 2017

Soutěžní kategorie
1) Zelená střecha na rodinném domě (nebo jeho části – garáž, přístřešek…)
Minimální plocha přihlášené zelené střechy je 40 m2.
Do soutěže mohou být přihlášeny jak extenzivní, tak i intenzivní zelené střechy, případně kombinace obou forem.

2) Veřejná zelená střecha – na objektu veřejného nebo podnikatelského charakteru
Minimální plocha přihlášené zelené střechy je 100 m2.
Do soutěže mohou být přihlášeny jak extenzivní, tak i intenzivní zelené střechy, případně kombinace obou forem.

Přihláška a více informací na www.zelenestrechy.info

Ilustrační foto: Icopal