Základem pro příjemné bydlení v podkroví je dobře zateplená střešní konstrukce. Ne každá půda je ale k rekonstrukci vhodná. Krov nemusí vyhovovat tvarově ani staticky, a předtím než podniknete jakékoliv unáhlené kroky s vyřizováním koupě a podobně, pozvěte si na jeho obhlídku statika a zároveň přizvěte i zkušeného architekta. Více v článku Rekonstrukce podkroví.

Dřevovláknité nelisované desky

Dřevovláknité nelisované desky

Současné vývojové trendy ve stavebnictví jsou v obecné rovině úzce spjaty s myšlenkami trvale udržitelného rozvoje. Tyto myšlenky reflektují obavy společnosti z vyčerpání surovinových a energetických zdrojů i z dalšího nadměrného znečišťování ovzduší. Také daleko více akcentují zdravotní nezávadnost materiálů používaných ve stavebnictví. Uvedené trendy se promítají i do inovací konstrukce nových typů tepelných izolací. Pozornost se začíná přesouvat i do oblasti organické materiálové báze, která většinu požadavků udržitelného rozvoje splňuje.

Mechanické upevnění zateplovacích systémů

Mechanické upevnění zateplovacích systémů

Upevnění hmoždinkami dnes tvoří nedílnou součást kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) s omítkou. Dokonce i tam, kde by bylo možné bez problémů použít zateplovací systém lepený, se pro jistotu hmoždinky dávají. Na druhé straně ale často není zohledněna poloha, tvar, výška budovy a větrová oblast, ve které se budova nachází. Často potom dochází k paradoxní situaci, že na menším objektu s únosným podkladem pro lepení stojícím v husté zástavbě je použito kvalitnější mechanické upevnění než u výškové budovy stojící v otevřené krajině.

Zateplování objektů od návrhu až k posouzení

Zateplování objektů od návrhu až k posouzení

Jak správně postupovat při zateplování objektu? Čím vším se zabývat ještě před samotnou realizací tohoto záměru? Je důležitá kontrola v praxi, vazba na legislativu a soudněznalecké posuzování? Odpovědi na časté otázky a návrhy vhodných řešení přináší tento článek.

Renovace fasád

Renovace fasád

Neodmyslitelnou součástí každé stavby je její fasáda. Plní nejen estetickou funkci objektu, ale chrání jej i před mechanickým poškozením a vnějšími povětrnostními vlivy, jako je vítr, déšť, mráz, slunce, vlhkost. Životnost fasády je však omezená a po čase vlivem různých faktorů, dochází k jejímu poškození a je třeba ji renovovat.