Tepelná a zvuková korková izolace
Galerie(9)

Tepelná a zvuková korková izolace

Partneři sekce:

Korek je přírodní materiál se specifickou buněčnou strukturou, díky níž ho lze použít k výrobě izolací proti hluku, úniku tepla a vibracím. Své uplatnění nachází v průmyslových a stavebních odvětvích. Využívá se nejen k exterié­rovému zateplení fasád, izolování střech, ale i k interiérovému izolování zvuku a tepla.


Korek jako surovina
Korek se získává oloupáním kůry z korkového dubu (Quercus Suber), který má schopnost kůru regenerovat a umožňuje její loupání, aniž by se poškodil samotný strom. Vlastnosti korku vyplývají z jeho struktury a chemického složení. Protože korkové pletivo obsahuje 89,7 % plynných látek, jeho hustota je nízká. Tento údaj vyjadřuje velký nepoměr mezi objemem a hmotností korkové suroviny. Plynný prvek nacházející se v korku téměř neumožňuje vodivost z hlediska tepelného, zvukového nebo vibračního působení. Díky své struktuře má dobrou stlačitelnost a je flexibilní.

Korková izolace

Korková izolace se vyrábí ve formě expandované drtě nebo desek. Korkové desky se zhotovují bez použití cizích pojiv. Při zvýšené teplotě v kombinaci s vysokým tlakem se z korkových granulátů vytlačuje vlastní pryskyřice, čímž dochází k propojení granulátů do deskové formy s rozměry 1 000 × 500 mm. Tak se desky vyrábějí v požadované tloušťce a hustotě. Korek má trvalé technické vlastnosti. Používá se v ekologických nízkoenergetických stavbách, kde je nutno vytvořit zdravé prostředí s neměnnými vlastnostmi pro více generací.

 
 Dodatečné zateplení bytového domu  Detail z realizace nízkoenergetického domu

Výhody korkové izolace:

 • rozměrová stálost – nesmršťuje se (nehrozí vznik tepelných mostů),
 • odolnost vůči extrémním povětrnostním vlivům ( od –200 do +200 °C ),
 • odolnost vůči bakteriálním a chemickým vlivům,
 • paropropustnost – nedochází k akumulaci vodních par (nízký difuzní odpor),
 • tvoří zároveň tepelnou i zvukovou izolaci,
 • všeobecné použití (fasádní, střešní, podlahová izolace atd.),
 • dlouhá životnost.

Nevýhody korkové izolace:

 • nevýhodou je proměnlivá dostupnost korku; vysoké kvality se dosahuje z dubu, který se nachází v oblasti Portugalska a Španělska a momentálně je jeho dostupnost na celosvětových trzích asi sedm let; potom bude jeho dostupnost asi na čtyři roky omezena jen na některé vybrané trhy,
 • vyšší cena.

Korek současně splňuje čtyři izolační vlastnosti: tepelnou, zvukovou, vibrační a antibakteriální. 

Tepelná izolace
Kromě trvale stabilních technických vlastností je korek zvukově- i tepelněizolační. Omezuje nežádoucí tepelné ztráty (zisky), a tak vytváří požadovaný stav vnitřního prostředí. Základním úkolem tepelněizolační vrstvy je zpomalení odevzdávání tepla v čase. Tím se dosahuje trvalého udržování teploty ve vytápěné místnosti a naopak zmenšuje se postup tepla do chladného exteriéru. Tato vrstva by měla zabraňovat tvorbě kondenzace, tepelných mostů a současně omezuje tepelné deformace, především však snižuje ztráty energie při vytápění.

Zvuková izolace

Korek se vyznačuje dobrou absorpcí zvuku. Při položení korkové dlažby v minimální tloušťce 6 mm lze snížit hlučnost až o 20 decibelů. U korkové plovoucí podlahy je možno dosáhnout snížení hlučnosti až o 22 decibelů.

Vibrační izolace
Ve stavebnictví se antivibrační izolace používá pod průmyslové stroje a zařízení, pod silniční nosníky, na mostové dilatace a kolejové tratě. V domácnostech je tlumení kmitů a vibrací užitečné pro revmatiky a lidi s nemocnými klouby.

Antibakteriální izolace
Korek je antibakteriální, takže zabraňuje vzniku a případnému šíření plísní a hub. Kromě toho odpuzuje dřevokazný hmyz a škůdce (myši a krysy). Protože je tento materiál i antistatický, zabraňuje prašnosti prostředí.

Použití korkové izolace:

 • exteriérové zateplení kontaktních a odvětraných fasád budov,
 • izolování šikmých i rovných střech (včetně pochozích a vegetačních střech, jakož i střech s dopravním zatížením) a teras,
 • interiérové izolování zvuku a tepla (podlahy, stěny, příčky a stropy),
 • izolování výtahů, tepelných a zvukových průmyslových zdrojů,
 • izolování základu stavby,
 • vhodná při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů.

 Postup lepení izolační korkové desky na zdivo objektu

Typy podlahových krytin
Podlahy se dělí na studené (keramická a kamenná dlažba, linoleum, laminátové podlahy atd.) a teplé (korek, dřevo, koberec). Při výběru podlahy se musíme zaměřit na její užitkové vlastnosti. Dnes, při růstu cen energií, se doporučuje vybírat teplé podlahy. Teplotní rozdíl mezi teplým a studeným typem podlahy za stejných podmínek v  místnosti o rozloze 20 m2 může být 1,5 až 2 °C. U podlahového vytápění tzv. studených podlah je sice prostup tepla rychlejší, ale v letním období, kdy není vytápění nutné, může dojít k nárazovému výraznému ochlazení vnitřního prostředí. Ze zdravotního hlediska to není optimální.

I u takzvaných teplých podlah jsou výrazné rozdíly mezi jejich jednotlivými druhy. Koberec má sice dobré tepelné a zvukové izolační vlastnosti, ale jde o bakteriální materiál, což představuje nevhodné řešení pro alergiky a astmatiky. V případě dřevěných podlah, které se aplikují jako plovoucí podlahy, se tento problém může rovněž vyskytovat. Protože dřevěné parkety nejsou většinou ze spodní části impregnovány, může spodní část plesnivět. Jelikož se při chůzi víří vzduch, zárodky se šíří do celého interiéru.

Korkové podlahy

Korková podlaha se nabízí v široké škále strukturálních dekorů a barevných provedení. Dělí se na korkovou dlažbu a korkovou plovoucí podlahu.

Korková dlažba má vysoké využití hlavně ve vlhkých až mokrých prostředích, jako jsou koupelny či kuchyně. Důvodem je její nenasákavost a celková odolnost. Pro rychlou aplikaci se doporučuje ve větších prostorech použít korkovou nebo korkově-dřevěnou plovoucí podlahu.

Izolační část korkově-dřevěné podlahy tvoří korek na nosné desce HDF. Na desce je vyfrézovaný pevný a přesný klik systém. Konečnou úpravu tvoří speciálně upravená dýha s různými dekory.

Při použití oděruvzdorných povrchových úprav s vysokým stupněm rezistence (např. keramický lak) je možné tyto podlahy položit i na místa s vyšší zátěží, jako jsou například chodby, obchodní prostory a kanceláře.

Korkovou podlahu (dlažbu i plovoucí podlahu) lze položit i do místností s podlahovým vytápěním, protože hraniční hodnota tepelného odporu je podle normy 0,17 m2 . K/W.

U korkové dlažby o tloušťce 4 mm je tepelný odpor 0,05 m2 . K/W a u korkové plovoucí podlahy o tloušťce 11 mm dosahuje 0,129 m2 . K/W.

Údržba a možnost renovace

Pokud se použije správný typ, je korková podlaha nenáročná na údržbu. Při opotřebování vrchní vrstvy laku (5 až 8 let) se po jemném přebroušení může korková podlaha znovu přelakovat. V současnosti je k dispozici široká škála podlahových laků – od polyuretanových až po disperzní, případně speciální podlahové a obkladové vosky. Pro více zatěžované místnosti jsou doporučené korkové podlahy upravené keramickým lakem, u nichž není nutná údržba.

Životnost a odolnost

Korek je těžko opotřebovatelný, odolává střídání teplot, suchu, vlhkosti a dlouhodobému působení vody. Proto lze korek (po důkladné úpravě) použít i ve vlhkých prostorech koupelen.

Vladislav Nezdara
Foto: Korok Jelínek, spol. s r. o.

Autor je produktovým manažerem společnosti Korok Jelínek, spol. s r. o.