Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Základem pro příjemné bydlení v podkroví je dobře zateplená střešní konstrukce. Ne každá půda je ale k rekonstrukci vhodná. Krov nemusí vyhovovat tvarově ani staticky, a předtím než podniknete jakékoliv unáhlené kroky s vyřizováním koupě a podobně, pozvěte si na jeho obhlídku statika a zároveň přizvěte i zkušeného architekta. Více v článku Rekonstrukce podkroví.

Tepelná a zvuková korková izolace

Tepelná a zvuková korková izolace

Korek je přírodní materiál se specifickou buněčnou strukturou, díky níž ho lze použít k výrobě izolací proti hluku, úniku tepla a vibracím. Své uplatnění nachází v průmyslových a stavebních odvětvích. Využívá se nejen k exterié­rovému zateplení fasád, izolování střech, ale i k interiérovému izolování zvuku a tepla.

Zateplovací systém

Zateplovací systém

V současnosti je zateplení budov častým tématem nejen pro majitele zděných nebo panelových obytných domů, ale i pro majitele domů rodinných. U většiny domů dochází k únikům tepla z důvodu jejich nedostatečné tepelné izolace. Chybějící tepelná izolace přitom s sebou nese nejen velké tepelné ztráty a neustále se zvyšující výdaje na vytápění, ale i možnost poškození zdiva promrzáním.

Zateplovací systémy ETICS od A do Z

Zateplovací systémy ETICS od A do Z

Zateplení budov patří mezi nejčastěji požadované stavební práce. Článek nabízí zevrubný popis, jak by měl postupovat investor při záměru zateplit objekt, jak by měly postupovat projektové firmy při projektování zateplení, jak by měly postupovat prováděcí firmy při samotné realizaci a jak by si měl počínat technický dozor investora při kontrole realizace zateplení objektu.

Zateplení fasád

Zateplení fasád

Obvodový plášť budov je největší plochou obalové konstrukce každého objektu. Měl by splňovat mnoho někdy až rozporuplných požadavků, které jsou na něj kladeny. Týkají se jak jeho technických parametrů – nosnosti, akustické a tepelné ochrany –, tak použití vhodných materiálů a v neposlední řadě i estetické kvality stavby.

Dřevovláknité nelisované desky

Dřevovláknité nelisované desky

Současné vývojové trendy ve stavebnictví jsou v obecné rovině úzce spjaty s myšlenkami trvale udržitelného rozvoje. Tyto myšlenky reflektují obavy společnosti z vyčerpání surovinových a energetických zdrojů i z dalšího nadměrného znečišťování ovzduší. Také daleko více akcentují zdravotní nezávadnost materiálů používaných ve stavebnictví. Uvedené trendy se promítají i do inovací konstrukce nových typů tepelných izolací. Pozornost se začíná přesouvat i do oblasti organické materiálové báze, která většinu požadavků udržitelného rozvoje splňuje.

Mechanické upevnění zateplovacích systémů

Mechanické upevnění zateplovacích systémů

Upevnění hmoždinkami dnes tvoří nedílnou součást kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) s omítkou. Dokonce i tam, kde by bylo možné bez problémů použít zateplovací systém lepený, se pro jistotu hmoždinky dávají. Na druhé straně ale často není zohledněna poloha, tvar, výška budovy a větrová oblast, ve které se budova nachází. Často potom dochází k paradoxní situaci, že na menším objektu s únosným podkladem pro lepení stojícím v husté zástavbě je použito kvalitnější mechanické upevnění než u výškové budovy stojící v otevřené krajině.

Renovace fasád

Renovace fasád

Neodmyslitelnou součástí každé stavby je její fasáda. Plní nejen estetickou funkci objektu, ale chrání jej i před mechanickým poškozením a vnějšími povětrnostními vlivy, jako je vítr, déšť, mráz, slunce, vlhkost. Životnost fasády je však omezená a po čase vlivem různých faktorů, dochází k jejímu poškození a je třeba ji renovovat.