Rekonstrukce podkroví
Galerie(11)

Rekonstrukce podkroví

Partneři sekce:
  • Prefa

Když jsme byli malí, chodili jsme si na půdu hrát, ale jenom za světla. Jakmile se sešeřilo a vítr, proplétající se škvírkami ve střeše, si začal pohvizdovat svoji tklivou melodii, už se nám tam moc nechtělo. Prostor pod střechou – suchý se slabým průvanem, skýtá dobré podmínky pro sušení hub, bylin, květin, ale také prádla.

Je úložným prostorem pro sezonní věci nebo ty, které se ještě mohou hodit. Neustále ale takovýchto míst ubývá, dochází k jejich úpravám na prostory přizpůsobené trvalému bydlení. Potřeby současnosti mění zapomenuté a melancholické půdy v moderní byty.

Nenechte se napálit
Vhodné půdy pro rekonstrukci se dnes vyhledávají čím dál tím obtížněji. Buď jsou již obydlené, nebo je nechtějí jejich majitelé prodat, nebo jsou k rekonstrukci nevhodné. Šance na získání takového volného prostoru se zmenšují, ale třeba budete mít štěstí. Musíme vás upozornit na to, abyste se v touze po podkrovním bytě nenechali nachytat a nepodlehli šikovnému majiteli nevyhovujícího půdního prostoru.

Ne každá půda je totiž k rekonstrukci vhodná. Krov nemusí vyhovovat tvarově ani staticky, a předtím než podniknete jakékoliv unáhlené kroky s vyřizováním koupě a podobně, pozvěte si na jeho obhlídku statika a zároveň přizvěte i zkušeného architekta. Doporučujeme všechny kroky vždy konzultovat s odborníky! Statik posoudí spolehlivost a možnost využívání krovu a navrhne jeho případné zpevnění.

Starší krovy také často vyžadují rekonstrukci nebo sanaci. Vyskytují se v nich prvky, které jsou zdeformované, popraskané, narušené nebo poškozené dřevokaznými houbami či hmyzem. Spoje a spojovací prostředky mohou být také zdeformované, uvolněné či zkorodované. I z tohoto důvodu je potřeba vyjádření statika a jeho návrh na zvýšení únosnosti krovu. Architekt se po závěrech statika vyjádří k tomu, zda je reálné vtěsnat do podkroví vše, co potřebujete ke spokojenému bydlení, a možná ještě něco navíc.

Zkontrolovat je nutné střešní krytinu, která potřebuje ve většině případů nahradit novou. S její výměnou a zátěží nové krytiny na krov je nutné počítat již při statickém posouzení krovu. Stejně tak se zateplením střešního pláště, které bude znamenat pro krov další zátěž.

Mansardové a valbové typy střech jsou svým tvarem výhodné – poskytují více prostoru s větší podchozí výškou. Nejčastěji se vyskytující střechy sedlové umožňují také poměrně velký prostor pro vestavbu podkroví, u nich potom záleží na typu použitého krovu.

Krovy se stojatou stolicí
Například u krovů se stojatou stolicí vážou vazné trámy protilehlé pozednice, nesou sloupky a vzpěry plných vazeb (bývají ve vzdálenostech 2,5 až 4,5 m), které přenášejí podstatnou část zatížení, a narušují celistvost podstřešního prostoru. Abychom nemuseli vazné trámy překračovat, je potřeba je přerušit. V případě přerušení vazného trámu je ale nutné jeho podpěrné účinky nahradit.

Obvyklým řešením bývá přenesení svislé síly do stropu nad posledním obytným podlažím, je-li to možné z hlediska jeho dostatečné únosnosti. V případě, že vazné trámy zůstanou, je možné například zvednout konstrukci podlahy v celém podrovním prostoru nebo jen v části a vytvořit více různých úrovňových stupňů.

Sloupky plných vazeb lze začlenit do navržené dispozice a částečně jimi prostor rozdělit na jednotlivá útulná zákoutí nebo je nechat zabudovat do příček. Zde můžete nechat pracovat představivost architekta. Budete mile překvapeni, až zjistíte, jak málo stačí, aby se pro vás jen těžce představitelné dispoziční řešení proměnilo ve skutečnost.

Podkrovní prostor na obvodu dispozice
Prostory, které se nacházejí u okrajů střechy a mají nízkou výšku, se dají využít jako úložné prostory. Dají se sem umístit skříňky, zařizovací předměty, horizontální rozvody, instalace nebo se nechají volné. Po odstranění šikmé střešní roviny je také možné využít toto místo k umístění terasy nebo lodžie. Skříňky je nutné si nechat vyrobit na míru. Praktické jsou hlubší skříňky s výsuvnými policemi, které usnadňují přístup i k věcem uloženým vzadu.
Světlá výška místností musí být v obytných a pobytových místnostech v podkroví alespoň 2 300 mm (doporučovaná je 2 600 mm). Místnosti se zkosenými stropy musejí mít tuto světlou výšku minimálně nad polovinou podlahové plochy, která je vymezena pomyslnou rovinou kolmou k rovině podlahy protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1 300 mm nad podlahou.

Obytné místnosti musejí mít zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a musejí být dostatečně vytápěny s možností regulace tepla.

Střešní okna by měla být osazena tak, aby jejich spodní okraj průhledné části byl umístěn nejvýše 1 100 mm nad podlahou. Zejména v případech vyšší nadezdívky je nutné provést stavební úpravu, která problém nižšího umístění parapetu okna vyřeší – například osazení oken do niky nebo výklenku. Jsou-li střešní okna osazena spodní hranou až ve výšce 1 500 nebo 1 600 mm nad podlahou, není to dobré, neboť nelze dosáhnout dobrého výhledu a pohodlného ovládání oken. Na druhou stranu musejí být okenní parapety v obytných místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 500 mm (měřeno od úrovně podlahy nadzemního podlaží k upravenému terénu), nejméně 850 mm vysoké nebo musejí být doplněny zábradlím či jiným řešením nahrazujícím funkci zábradlí nejméně do této výšky.

Hambalkové krovy
Hambalkové krovy jsou velmi vhodné pro vytváření podkrovních prostorů vzhledem ke své volné dispozici. Jsou ale méně únosné, proto se musí přikročit k jejich zesílení, hlavně v úseku připevnění hambalků, kde jsou nejvíce namáhané. Jsou lehce deformovatelné při jednostranných zatíženích. To může ve vestavěném podkroví způsobovat trhliny v povrchových úpravách, praskání a citelné vibrace.

Zamezit tomu nebo alespoň snížit tyto negativní dopady je možné doplněním zavětrování na hambalky – výztuhou, která bude opřena do štítových i do případných příčných zdí.

Dalším nepříznivým jevem, který se může vyskytnout, je roztlačování podpěr krovu ve vodorovném směru podporované zvýšením zatížení na krov například těžší střešní krytinou a zateplením. Někdy to končí až zlomením krokví. Aby se vlivem tohoto jevu krovy neposouvaly po pozednici, pozednice po nadezdívkách a nadezdívky se neulamovaly, přikotví se krokve k pozednicím, pozednice k železobetonovému věnci a celá „soustava“ se zakotví do stropu.

Pokud při zateplování používáte izolaci v rolích, je důležité rozbalit je a dopřát izolaci čas nadýchnout se. (Rockwool)Pokud při zateplování používáte izolaci v rolích, je důležité rozbalit je a dopřát izolaci čas nadýchnout se. (Rockwool)Připevnění parotěsné fólie na izolaci vtlačenou mezi krokve (Rockwool)
Na takto vytvořený rošt se aplikuje druhá podkrovní vrstva izolací. (Rockwool)

Stavební úřad
I v případě, že se nemění objem hmoty podkroví, nemění se úroveň hřebene a nezvedá se uliční římsa, je nutné ve většině případů získat na úpravy podkroví (vestavbu podkroví) stavební povolení. Každý případ se ale řeší individuálně na příslušném stavebním úřadě podle místní působnosti.

V rámci vypracování projektové dokumentace si proto dojednejte s architektem také vyřízení potřebných povolení. Vyvarujete se tím nepříjemností. Stavební zákon je totiž složitý a nechat si vypracovat od architekta projekt, který vzápětí po návštěvě na stavebním úřadě budete muset dát předělat, není ekonomické.

Obecné zásady
Podkrovní prostor musí být rekonstruován tak, aby byla zachována nosnost a stabilita konstrukcí v celém objektu. Splněny musejí být nároky na denní osvětlení a větrání podkrovních místností. Je nutné dobře rozvrhnout počet, velikost a rozmístění střešních oken a vikýřů i vzhledem ke světovým stranám. Vzniká také několik důležitých požadavků na dodržení platných norem požární bezpečnosti staveb pro stavební konstrukce a použité materiály včetně povrchových úprav.

Zateplení podkroví

Základem pro příjemné bydlení v podkroví je dobře zateplená střešní konstrukce. Po poradě s odborníkem si zvolíme konkrétní typ izolace (například pěnový polystyren, minerální vatu, foukanou celulózovou izolaci) a způsob jejího uložení. Tloušťka tepelné izolace, tak aby vyhověla stavebním předpisům, je v současnosti navrhována kolem 200 mm a můžeme ji umístit několika způsoby.

Běžné je uložení izolace mezi krokve plus přidání další vrstvy, pod nebo nad krokve, aby byla její tloušťka dostatečná. Každý typ uložení vyžaduje samostatný přístup. Zvolíme-li izolaci pouze nadkrokevní, nezmenšíme si tím prostor v podkroví a získáme možnost v interiéru krokve obnažit a vytvořit zajímavě členitý prostor. Navíc v tomto případě můžeme dřevěný krov využít prakticky (poslouží jako věšák, polička a podobně).

Zapomenout nesmíme na parozábranu. Vkládá se na vrstvu tepelné izolace ze strany interiéru a zabraňuje tomu, aby se do střešní konstrukce dostala vlhkost z interiéru, která by mohla způsobit tvorbu plísní a degradaci materiálů s pozdějším možným narušením statiky nosných prvků konstrukce. Parozábrana bude dobře plnit svou funkci pouze v případě, že budou dokonale utěsněny její spoje a připojení na ostatní střešní prvky.

Schéma nadkrokevního zatepleníSchéma mezi- a nadkrokevního zateplení
Schéma mezi- a podkrokevního zateplení
(Knauf Insulation)

Podlaha
Mokrým stavebním procesům je lepší se v podkroví vyhnout. Optimální je proto zvolit si realizaci podlahy suchým stavebním procesem. Klasické cementové nebo sádrové potěry jsou navíc pro původní strop velkou zátěží. Důležité je zachovat důslednou dilataci od svislých konstrukcí – příček a stěn.

V současnosti existují celé podlahové systémy, z kterých se suchým stavebním systémem podlaha poskládá. Splňují všechny požadavky na bezpečný provoz. Suchý podsyp umožní snadné vyrovnání nerovností starých podlah nebo zvýšení podlahy. Spolu se zvukovou izolací, položenou po celé ploše podlahy, sníží kročejový hluk. Do podlahy je možné nechat zabudovat podlahové vytápění. Nášlapnou vrstvu může tvořit dlažba, PVC krytina, koberce, parkety i dřevěné podlahové panely. Nášlapná vrstva musí být pružně oddělená od podkladu.

Upevnění nadkrokevní izolace při rekonstrukci na bednění po demontáži krytiny z exteriéru (ISOVER)Dřevo vede teplo čtyřikrát lépe než izolace. Proto je důležité zateplit nejen samotný střešní plášť, ale i ostění střešních oken. (ISOVER)

Jakou technologii výstavby zvolit?
Zkušenosti ukazují, že i pro oddělení jednotlivých prostorů podkroví nejlépe vyhovuje technologie suché výstavby.

Konstrukce této technologie jsou relativně lehké a suchý stavební proces rovněž vyhovuje dřevěnému krovu. Zvolit si můžeme z několika typů desek.

Nejčastěji používané jsou sádrokartonové a sádrovláknité desky. Sádrovláknité desky jsou vhodné i do vlhka, jako požární ochrana i jako akusticky izolační prvek. V místnostech s vysokou relativní vlhkostí vzduchu – v kuchyních a koupelnách, je možné použít sádrovláknité desky díky impregnaci provedené při výrobě. Jsou relativně pevné – například deska o tloušťce 12,5 mm zabudovaná v příčce nebo stěně dokáže (bez jakékoliv výztuhy nebo využití spodní konstrukce) unést svislé zatížení na šroubu s hmoždinkou až 50 kg. V těchto příčkách je také možné vést všechny instalace.

Desky se montují na základní konstrukci, která je z kovových pozinkovaných profilů nebo z dřevěných latí. Konstrukce se upevňuje na stěny, ke krokvím, k podlaze a ke stropu. Typ desek pro opláštění této základní konstrukce se volí v závislosti na požadované požární odolnosti a účelu místnosti (prostory se zvýšenou vzdušnou vlhkostí). Na nosné konstrukce můžeme použít například sendvičové panely s dřevěným rámem opláštěným sádrovláknitými deskami. Tato konstrukce je výhodná tím, že je lehká (nezatěžuje nosnou konstrukci stropů) a zároveň má velkou přípustnou míru zatížitelnosti. Tloušťka takové nosné stěny může být již 10,5 cm.

Víceposchoďové podkroví
U půdních prostorů s vysokou nadezdívkou a strmým sklonem střechy (větším než 45 stupňů) vzniká objemný obestavěný prostor, který je výhodné rozdělit do několika úrovní.

Vybudováním mezistropu může vzniknout galerie – otevřený prostor s výhledem do spodního podlaží. Toho se využívá v případě, že na horní úroveň už nezbývá taková světlá výška jako na celé jedno podlaží.

V případě dostatečných světlých výšek může horní úroveň zabírat celý prostor mezistropu, a z podkrovního bytu se tak stává mezonet (má dvě samostatná podlaží spojená schodištěm).

Moderní řešení je vybudování takzvaného loftu (dvě i více volně propojených podlaží). V případě budování mezipodlaží se musí vypracovat návrh konstrukce mezistropu. Kotví se do nosných obvodových zdí, do nosné konstrukce stropu (je nutné zjistit, jestli strop přenese zvýšené zatížení) nebo se zavěsí na dřevěný krov (je nutné ověřit jeho únosnost).

Zajištění celkové pohody
Kvalitně provedená izolace střešního pláště, vhodně zvolený systém vytápění a kvalitní střešní okna se zajištěním jejich optimální větratelnosti jsou základem příznivého klimatu v podkroví, a to jak v létě, kdy se mají podstřešní prostory tendenci přehřívat, tak v zimě. Komfort ještě pomůže zvýšit vhodně vybraná klimatizace.


Text: Ing. arch. Jitka Kulhánková, odborná spolupráca: Petr Šovčík

Foto: Fermacell, ISOVER, Pragoclima, Rockwool, VELUX