Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Porovnání zateplování stěn v ČR a v Evropě

Porovnání zateplování stěn v ČR a v Evropě

Zateplování stěn se v Evropě řeší aplikací navzájem propojených vrstev a součástí na stěnu. V případě těchto propojených vrstev a součástí hovoříme o systémech.

Podle způsobu provádění a materiálového řešení se rozeznávají:
Tepelně izolační systémy s provětrávanou vzduchovou mezerou
Jedná se o systémy skládající se z nosného roštu nebo jiných nosných prvků, tepelně izolační vrstvy, obvykle deskového typu, a ochranné vrstvy ve formě předsazeného montovaného obkladu. Tyto systémy jsou charakteristické provětrávanou vzduchovou mezerou pod předsazeným obkladem.

Tepelně izolační systémy kontaktní (ETICS)
Systémy kontaktní, známé podle počátečních písmen anglického názvu jako ETICS, jsou systémy s připevněným tepelně izolačním materiálem k podkladu, základní vrstvou s výztuží (skleněná síťovina) a konečnou povrchovou úpravou. Systémy nemají provětrávanou vzduchovou mezeru. Jsou charakteristické svou základní vrstvou a následnou konečnou povrchovou úpravou – nejčastěji omítkou. Ty jsou aplikovány kontaktně na deskovém tepelně izolačním materiálu.

Tepelně izolační systémy omítkové
Jsou obvykle složeny z vlastní tepelně izolační omítky a z další omítkové vrstvy s ochrannou funkcí. Vlastní tepelně izolační vrstva se nanáší v jednom technologickém kroku v tloušťce až 5 cm. Jejich provádění je obdobou provádění klasických omítek. Svými tepelně izolačními vlastnostmi nedosahují úrovně předchozích systémů. Jejich účinnost je přibližně dvakrát horší, přičemž maximální možná tloušťka je omezena – cca 5 cm.  Na stavebním trhu představují  spíše doplňkový sortiment. 

Pro vysokou efektivnost a možnost relativně jednoduchého řešení souvisejících detailů jsou v Evropě a také v ČR nejvíce realizovány tepelně izolační systémy kontaktní (ETICS) s omítkou. ETICS se začaly v Evropě ve větší míře uplatňovat počátkem sedmdesátých let. Vzhledem k tomu, že nová technologie tehdy vybočovala z dosavadních zvyklostí – provádět omítkové vrstvy směrem do exteriéru od nejpevnějších k méně pevným – byla podrobena pečlivému šetření jako málokterá stavební technologie.

Pozitivní výsledky šetření spolu s  rozvojem trhu s těmito systémy vyvrátily počáteční nedůvěru k této technologii. Např. jenom  v roce 2008 se realizovalo přes 100 mil. m2.

Podíly jednotlivých států na této celkové produkci jsou patrné z obr. 1, Česká republika se řadí se  svojí roční produkcí na jednoho obyvatele na první  místo.

Z praktických zkušeností je známo, že úspěšné zateplení pomocí ETICS je založeno  především na:

  • Vnímání ETICS jako  ekvivalentu stavebního výrobku,
  • kvalitě tohoto výrobku,
  • kvalitě projekční činnosti,
  • kvalitě provedení.

Ve všech těchto uvedených oblastech je Cech pro zateplování budov ČR, který sdružuje více než 50 právních subjektů zabývajících se zateplováním, aktivní. Pro správné vnímání ETICS a pro zajišťování  jeho kvality vydal mj. sborník technických předpisů, které se postupně staly  neodmyslitelnou součástí stavební praxe v ČR.

V poslení době se pozornost v celé Evropě soustřeďuje na kvalitu provádění . Jedná se o oblast, ve které se  v současnosti objevuje nejvíce  problémů. S vědomím této nežádoucí situace zavedl již dříve Cech pro zateplování budov ve spolupráci s Technickým zkušebním ústavem stavebním osvědčování stavebních firem z hlediska jejich odborné způsobilosti provádět zateplení a  nově  zpracoval  publikaci – Snížení spotřeby tepla na vytápění zateplením stěn bytových  a rodinných domů, která se prováděním podrobně zabývá.

Publikace jednoduchým způsobem, formou názorných příkladů z praxe, informuje o nejčastějších chybách při provádění. Zároveň  pomocí fotografií předkládá projevy uvedených chyb na stavením díle. První ohlasy naznačují, že se publikace stane velmi využívaným podkladem ve stavební praxi. Pro zabezpečení  bezpečnosti prováděného díla Cech inicioval zpracování technické normy  zabývající se připevňováním ETICS (ČSN 73 2902) a na jejím zpracování se aktivně podílí. V letošním roce, kdy se převzetím evropských norem zásadně mění podmínky zatěžování staveb, se zpracovávaná norma stává velice  aktuální.

Zdroj: Cech pro zateplování budov ČR

Komentáře