Partneři sekce:
  • Stavmat

Základem pro příjemné bydlení v podkroví je dobře zateplená střešní konstrukce. Ne každá půda je ale k rekonstrukci vhodná. Krov nemusí vyhovovat tvarově ani staticky, a předtím než podniknete jakékoliv unáhlené kroky s vyřizováním koupě a podobně, pozvěte si na jeho obhlídku statika a zároveň přizvěte i zkušeného architekta. Více v článku Rekonstrukce podkroví.

Foukaná minerální vlna

Foukaná minerální vlna

Minerální vlna z lávy nepodléhá vlhkosti, plísni ani hnilobě a je nehořlavá. Její použití je vhodné například při zateplení podkroví. Foukaná minerální izolace MAGMARELAX se snadno dostane i do těch nejmenších dutin ve stropech, podlahách a střešních šikminách a lze ji foukat jak na volné plochy, tak do stěn.

Osazení fasádní izolace pomocí lepicích kotev

Osazení fasádní izolace pomocí lepicích kotev

Tradiční spojovací metody jsou pomalu nahrazovány technologií lepení. Tato metoda se prosazuje také u osazování tepelněizolačních systémů s využitím desek z expandovaného polystyrenu. V případě rekonstrukcí starších budov, kde se pracuje s již omítnutým podkladem, však pouhé lepení nestačí. Desky je nutné usazovat pomocí hmoždinek, které však narušují funkci tepelněizolačního systému. Takto provedená izolace vede k nezanedbatelným energetickým ztrátám a navíc se po čase projeví i nevzhlednými stopami na fasádě.

Recyklace EPS z kontaktního zateplovacího systému

Recyklace EPS z kontaktního zateplovacího systému

V současné době je třetina panelových objektů zateplena kontaktním zateplovacím systémem (KZS). Jeho tepelněizolační vrstvu tvoří zpravidla buď expandovaný polystyren, nebo minerální či skelná vata. Jedná se o konstrukci, která se používá krátkou dobu, proto se její vady a nedostatky projevují až dnes. Životnost takové konstrukce se odhaduje na 25 let, ale najdeme i 50leté KZS. Energetická náročnost výroby těchto systémů je splacena za desetinu životnosti. U objektů s vysokou energetickou náročností je to přibližně za tisícinu životnosti.

Minerální izolace a její použití

Minerální izolace a její použití

Mezi minerální izolace patří izolace z kamenných vláken a skelná vlna. Tyto dva druhy vláken se od sebe odlišují nejenom vstupní surovinou, ale také průměrem a délkou vlákna. Nová ekologičtější technologie výroby minerální izolace byla vyvinuta pro produkty ze skelné minerální vlny i kamenné minerální vlny.

Zateplovací systémy

Zateplovací systémy

Kvalitně zateplený dům přispívá ke snížení nejen potřeby energie na vytápění, ale i emisí škodlivých látek v ovzduší. Nezanedbatelnou výhodou je vytvoření vhodné teploty a vlhkosti vzduchu v zimním období a zároveň příjemného vnitřního klimatu v horkých letních dnech. Tepelnou ochranu budovy odborníci chápou jako souhrn všech efektivních stavebních úprav vedoucích k vytvoření hygienických podmínek a podmínek tepelné pohody v užívaných prostorech, jakož i ke snížení spotřeby energie na vytápění.

Tepelněizolační materiály

Tepelněizolační materiály

Téměř neviditelné jsou různé prázdné prostory v nosné konstrukci, bez dostatečné tepelné izolace, ukrývající se za fasádami, střechami, zdmi, stropy či v podlahách našich domů. Jak důležitou funkci má správná tepelná izolace, bylo zjištěno už dávno. Nejde jen o tepelné ztráty, velmi důležité je vytvoření příznivého celkového vnitřního klimatu pro celý dům, a to právě pomocí vhodné tepelné izolace. Zde se dostávají ke slovu především tepelné izolace, které jsou z přírodních materiálů, ekologické, snadno odbouratelné a především prospěšné našemu zdraví a zaručující nejen příjemné prostředí, ale i vysokou kvalitu vzduchu.

Minerální izolační vlna nové generace

Minerální izolační vlna nové generace

Společnost Knauf Insulation, jeden z předních a nejrychleji rostoucích světových výrobců izolačních materiálů, uvádí na trh zcela novou řadu vlastní generace izolačních produktů z minerální vlny.  Ta je vyrobena s pomocí nové revoluční technologie ECOSE® Technology. Nová přírodní izolace se výrazně liší od tradičních izolačních materiálů – při její výrobě se namísto ropného základu používá patentované přírodní pojivo z rychle se obnovujících organických látek bez obsahu formaldehydu.

Kdo je připraven, není ohrožen!

Kdo je připraven, není ohrožen!

Toto staré pořekadlo platí i v dnešní době. Proto jsme se v loňském roce zaměřili na certifikaci našeho zateplovacího systému a dnes jsme na prahu nové stavební sezony připraveni. Na světe jsou zbrusu nové vnější tepelně izolační kompozitní systémy, tzv. ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Na trh jsou uváděny pod obchodním názvem KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS – jejímž tepelným izolantem je minerální vata a KNAUF MARMORIT ENERGIE – jehož tepelným izolantem je expandovaný polystyrén EPS 70F.

Tepelná a zvuková korková izolace

Tepelná a zvuková korková izolace

Korek je přírodní materiál se specifickou buněčnou strukturou, díky níž ho lze použít k výrobě izolací proti hluku, úniku tepla a vibracím. Své uplatnění nachází v průmyslových a stavebních odvětvích. Využívá se nejen k exterié­rovému zateplení fasád, izolování střech, ale i k interiérovému izolování zvuku a tepla.

Zateplovací systém

Zateplovací systém

V současnosti je zateplení budov častým tématem nejen pro majitele zděných nebo panelových obytných domů, ale i pro majitele domů rodinných. U většiny domů dochází k únikům tepla z důvodu jejich nedostatečné tepelné izolace. Chybějící tepelná izolace přitom s sebou nese nejen velké tepelné ztráty a neustále se zvyšující výdaje na vytápění, ale i možnost poškození zdiva promrzáním.

Zateplovací systémy ETICS od A do Z

Zateplovací systémy ETICS od A do Z

Zateplení budov patří mezi nejčastěji požadované stavební práce. Článek nabízí zevrubný popis, jak by měl postupovat investor při záměru zateplit objekt, jak by měly postupovat projektové firmy při projektování zateplení, jak by měly postupovat prováděcí firmy při samotné realizaci a jak by si měl počínat technický dozor investora při kontrole realizace zateplení objektu.

Zateplení fasád

Zateplení fasád

Obvodový plášť budov je největší plochou obalové konstrukce každého objektu. Měl by splňovat mnoho někdy až rozporuplných požadavků, které jsou na něj kladeny. Týkají se jak jeho technických parametrů – nosnosti, akustické a tepelné ochrany –, tak použití vhodných materiálů a v neposlední řadě i estetické kvality stavby.