Lepení tepelněizolačních desek polyuretanovým lepidlem

Partneři sekce:

Na lepení tepelněizolačních desek v rámci zhotovení vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů lze kromě klasických lepicích malt použít nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo. Podklad musí být před aplikací tepelněizolačních desek čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot, oleje a námrazy.

Krok 5: Přitlačení desky

Přiložená deska se ihned snadno přitlačí na stěnu tak, aby při přiložení desky na podklad a při přitlačení nedošlo k vytlačení pěny přes hranu desky po jejím obvodu, ale pouze k zarovnání s hranou desky.

05 Přitlačení desky
05 Přitlačení desky |

Krok 6: Korekce rovnosti desky

Nalepená tepelněizolační deska se zarovná pomocí dlouhé latě a rovnost povrchu desky se zkoriguje přibližně do 20 minut od jejího nalepení v závislosti na teplotě okolního prostředí (vzduch a podklad).

06 Korekce rovnosti desky
06 Korekce rovnosti desky |

Krok 7: Další desky

Další tepelněizolační desky se lepí stejným způsobem. Při lepení je třeba dodržovat jejich vzájemné provázání, aby nevznikaly průběžné spáry.

07 Další desky
07 Další desky |

Krok 8: Korekce polohy desek

Do 20 minut od nalepení se zkoriguje rovnost nalepených tepelněizolačních desek.

08 Korekce polohy desek
08 Korekce polohy desek |

Krok 9: Vodorovné zarovnání

Poloha nalepených tepelněizolačních desek se zarovná dlouhou latí ve vodorovném směru.

09 Vodorovné zarovnání
09 Vodorovné zarovnání |