Partneři sekce:

Zateplení obvodové konstrukce (pracovni postup)

Před zhotovením vnějšího tepelně izolačního kontaktního systému je třeba důkladně připravit podklad. Podklad by měl být dostatečně rovný, suchý, bezprašný, bez mastnot, zbytků odbedňovacích prostředků a jiných nečistot, které by mohly snížit přilnavost vyrovnávacích malt nebo lepidel.

05 | Vyvrtání otvorů na rozpěrné kotvy

Po dvou dnech od nalepení tepelné izolace se osadí rozpěrné kotvy. Do podkladu z porézních materiálů se vyvrtají otvory bez příklepu. Průměr vrtáku je 8, resp. 10 mm (v závislosti na průměru hmoždinky). Vrt musí být minimálně o 10 mm hlubší, než je délka hmoždinky. Nejmenší vzdálenost od okrajů stěny nebo podhledu je 100 mm.

Vyvrtání otvorů na rozpěrné kotvy
Vyvrtání otvorů na rozpěrné kotvy | Source: Stavmat Stavebniny

06 | Osazení rozpěrných kotev

Rozpěrné kotvy se osadí kolmo na podklad tak, aby byly zakotveny v nosné konstrukci obvodového pláště minimálně v hloubce 35 až 65 mm (podle druhu podkladu). Talíř hmoždinky nesmí vyčnívat přes tepelnou izolaci. K odstranění tepelných mostů se doporučuje zapuštěná montáž rozpěrných kotev s následným překrytím kotev fasádními zátkami. Po osazení kotev se místa kotvení zatřou lepicí maltou.

Osazení rozpěrných kotev
Osazení rozpěrných kotev | Source: Stavmat Stavebniny

07 | Dodatečné vyztužení rohů

Pomocí lepicí malty se na tepelně izolační desky připevní rohové a dilatační lišty a kolem rohů okenních a dveřních otvorů se pod úhlem 45° aplikuje zesilující vyztužení (diagonálně pásy s rozměrem minimálně 250 × 500 mm). Svislé a vodorovné rohové lišty lze kombinovat se síťovinou ze skelných vláken.

Dodatečné vyztužení rohů
Dodatečné vyztužení rohů | Source: Stavmat Stavebniny

08 | Přebroušení izolačních desek

Povrch tepelně izolační desek na bázi EPS se po zatuhnutí lepicí malty celoplošně přebrousí, čímž se zajistí rovná plocha bez nerovností. Z povrchu izolační vrstvy a okolního prostředí se odstraní přebytečný prach. Pokud se výztužná vrstva na tepelněizolační vrstvě EPS realizuje po více než 14 dnech po nalepení izolace, musí se povrch vždy přebrousit.

Přebroušení izolačních desek
Přebroušení izolačních desek | Source: Shutterstock

09 | Výztužná vrstva

Zubovou stěrkou se na podklad nanese první vrstva lepicí malty. Na čerstvou maltu se přiloží sklotextilní mřížka se vzájemným přesahem sousedních pásů 100 mm (ukládá se shora dolů). Hladkou stranou stěrky se vtlačí do tmelu tak, aby bylo zajištěno krytí 1 mm (v místě přesahu pásů výztužné mřížky min. 0,5 mm). Po 24 h se nanese druhá vrstva malty o tloušťce 2 mm, která se vyhladí hladítkem.

Výztužná vrstva
Výztužná vrstva | Source: Stavmat Stavebniny