Založení na základových pásech (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Základové pásy jsou nejčastějším využívaným typem zakládání rodinných domů. Používají se pro založení stěnových i skeletových konstrukčních systémů. Základový pás tvoří souvislý nosník s průřezem, který má tvar obdélníkový, stupňovitý, žebrový. Šířka základových pásů závisí na statického výpočtu na základě únosnosti podloží.

Krok 4: Betonáž základových pásů

Výkopy základové konstrukce se zalijí betonem třídy min. C 12/15. Vrchní vybetonovaná část základových pásů se vyrovná pomocí 2m hliníkové latě a vodováhy. Výška vylévaného betonu se průběžně kontroluje optickým/laserovým nivelačním přístrojem.

04 Betonáž základových pásů
04 Betonáž základových pásů |

Krok 5: Bednicí tvárnice

Na vybetonované základové pásy se nasucho uloží bednicí tvárnice tak, aby příčné spojnice nebyly nad sebou. Uloží se 2 až 3 řady nad sebe podle projektové dokumentace. Do osazených tvárnic se vloží betonářská výztuž (2 pruty o průměru 10/12 mm na 1 m délky stěny). Mezi 2 řady tvárnic se uloží výztuž (2 pruty o průměru 6/8 mm).

05 Bednicí tvárnice
05 Bednicí tvárnice |

Krok 6: Základová zemina

Do tvárnic se pomalu po vrstvách uloží beton a opatrně se zhutní. Do prostoru mezi zabetonovanými bednicími tvárnicemi se rozprostře základová zemina, která se zhutní po vrstvách o výšce 200 mm vibračním pěchem.

06 Základová zemina
06 Základová zemina |

Krok 7: Pod vodorovnou deskou

Podle projektové dokumentce se do vrstvy zhutněné zeminy uloží kanalizační potrubí a chráničky, které se zasypou vrstvou zeminy. Na zhutněnou vrstvu zeminy se uloží vrstva drceného kameniva frakce 16/32 mm. Na celou plochu zhutněného kameniva se položí sítě kari se vzájemným přesahem přes dvě oka.

07 Pod vodorovnou deskou
07 Pod vodorovnou deskou |

Krok 8: Vodorovná betonová deska

Vytyčí se rohy vodorovné podkladové desky a zhotoví se bednění (z desek anebo styroduru). Celá plocha se zalije betonem třídy min. C 16/20. Nalitý beton se zhutní a vyhladí.

08 Vodorovná betonová deska
08 Vodorovná betonová deska |

Pozor!

Hloubka založení
Nerovnoměrné založení do nezámrzné hloubky je v důsledku pnutí v konstrukci základových pasů častým zdrojem trhlin.

Hloubka uložení chrániček
Chráničky na vodu je potřeba klást do nezámrzné hloubky.

Bleskosvod
Jedna část zemnicího drátu se vyvede do rohu stavby k elektrickému rozvaděči v domě.

Povrch podkladové desky
Povrch vodorovné podkladové desky by měl být rovný a hladký, aby se zajistilo bezproblémové zhotovení vodorovné hydroizolace. Nerovnost podkladu může snížit přilnavost hydroizolace k povrchu, resp. může zapříčinit její mechanické poškození a pronikání vlhkosti do stavby.

Text + foto: zpracováno ve spolupráci s Andrejem Réckym – AM stav, zakladovedosky.eu
Vizualizace detailu: Mgr. art. Ján Malík

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 1/2019.

08 Vodorovná betonová deska
07 Pod vodorovnou deskou
06 Základová zemina
05 Bednicí tvárnice
04 Betonáž základových pásů
03 Bleskosvod a sítě
01 Osazení stavby a půdorys základů