silikon tmel

Tmel nebo silikon? Který z nich použít k vyplnění prasklin, spár nebo trhlin

Partneři sekce:

K vyplnění různých typů prasklin, spár nebo trhlin ve starších stavbách či novostavbách se v současnosti používají zejména tmely a silikony. Jsou baleny do plastových nebo hliníkových kartuší, případně do větších hliníkových náplní a vytlačují se pomocí aplikačních pistolí.

Jelikož mají vysokou přilnavost k různým typům podkladů, je třeba dbát na jejich správné používání.

Silikonové tmely

Jedná se o elastické tmely vulkanizující vzdušnou vlhkostí. Mají vysokou pružnost, odolnost proti vodě, povětrnostním vlivům, UV záření a teplotám v rozsahu od –50 do +300 °C (dle typu). Jsou přilnavé k porézním i neporézním materiálům a lze je rozdělit na:

  • silikony acetátového typu, které jsou určeny pro neporézní materiály (sklo, glazované keramické obklady a kovy bez potřeby použití primerového nátěru);
  • silikony oximového typu, které nemají tzn. kyselou vůni a používají se k těsnění a lepení zasklívacích systémů do dřevěných okenních rámů s povrchovou úpravou syntetickými a polyuretanovými laky. Jsou přilnavé zejména ke sklu, hliníku, nerezu, oceli a ostatním stavebním materiálům a nezpůsobují oxidaci kovů;
  • sanitární silikony (sanitární neutrální silikony), které obsahují navíc fungicidní (protiplísňové) přísady a používají se zejména v prostorách se zvýšenou vlhkostí, jako například v koupelně, kuchyni, prádelně, bazénech. Jsou určeny ke spárování obklady v okolí sprch, umyvadel, kuchyňských linek, WC, bidetů, smaltovaných koupelnových van a pod. Rovněž mají velmi vysokou přilnavost (bez potřeby použití primerového nátěru) na sklo, smalt, dlaždice a glazovanou keramiku;
  • speciální silikony, které jsou určeny k výrobě izolačních dvojskel, lepení akvárií, tmelení a spárování v potravinářském průmyslu, těsnění požárních systémů a zajištění vodotěsnosti komůrkových polykarbonátových desek.
Přilnavost silikonů k různým podkladům. Vnější kružnice znázorňuje výbornou přilnavost k podkladům, střední průměrnou přilnavost a vnitřní minimální přilnavost k podkladům.
Přilnavost silikonů k různým podkladům. Vnější kružnice znázorňuje výbornou přilnavost k podkladům, střední průměrnou přilnavost a vnitřní minimální přilnavost k podkladům. |

Akrylové tmely

Vyrábějí se na bázi akrylátové disperze. Vytvrzují se odpařením vody a vytváří trvale pevný plasticko-elastický spoj. Ve srovnání se silikonovými tmely jsou podstatně levnější, ale zároveň méně pružné. Neodolávají mrazu, a proto jsou určeny převážně pro použití v interiérech.

Velice snadno se nanášejí a lze je přetírat akrylátovými či disperzními barvami. Používají se ke tmelení spár mezi rámy oken, dveří a stěnou, rohových spár sádrokartonových konstrukcí, dělících příček, dřevotřískových desek a dřevěných výztuh.

Kromě klasických akrylových tmelů se vyrábějí také vnější akryláty, tzv. stavbařské, které jsou určeny ke tmelení a vyplňování spár v kameni, betonu, dřevě a cihlových stěnách. Mohou se používat ke spárování a dotmelování klempířských lemů kolem komínů, atik, ke tmelení skleníků, zimních zahrad a pod.

Mezi speciální tmely, které mají dobré vlastnosti, širokou škálu využití, ale podstatně vyšší cenu, patří polyuretanové tmely a MS polymery.

Polyuretanové tmely

Používají se zejména pro lepení, tmelení a kotvení ve stavebnictví a průmyslu. Pomocí nich lze spojovat spáry mezi dřevěnými, kovovými, hliníkovými konstrukcemi nebo PVC rámy a stěnou. Využívají se také pro dilatační spáry zátěžových podlah nebo vodotěsné spáry bazénů. Krátkodobě odolávají benzínu, naftě, minerálním, rostlinným a živočišným olejům.

Přilnavost PU tmelů k různým podkladům. Vnější kružnice znázorňuje výbornou přilnavost k podkladům, střední průměrnou přilnavost a vnitřní minimální přilnavost k podkladům.
Přilnavost PU tmelů k různým podkladům. Vnější kružnice znázorňuje výbornou přilnavost k podkladům, střední průměrnou přilnavost a vnitřní minimální přilnavost k podkladům. |

MS polymery

Jsou to materiály s vysokou přilnavostí k téměř všem druhům povrchů a se snadnou aplikací. Výhodou výrobků na bázi MS polymerů je dobrá struktura, vysoká UV stabilita a životnost. Jsou zdraví neškodné a při jejich aplikaci se neuvolňují žádné kyseliny ani rozpouštědla. Používají se pro vysokopevnostní lepení i tmelení a vytvářejí trvale elastické spoje.

Odolávají plísním, vlhkosti, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření. Lepí se jimi autonástavby či klempířské díly při výrobě autobusů. Rovněž se využívají i na tmelení stavebních a konstrukčních spár (i v exteriérech), spár kontejnerů, vrchních těsnění zasklívacích systémů nebo nerezavějící oceli.

Přilnavost MS polymerů k různým podkladům. Vnější kružnice znázorňuje výbornou přilnavost k podkladům, střední průměrnou přilnavost a vnitřní minimální přilnavost k podkladům.
Přilnavost MS polymerů k různým podkladům. Vnější kružnice znázorňuje výbornou přilnavost k podkladům, střední průměrnou přilnavost a vnitřní minimální přilnavost k podkladům. |

Výpočet spotřeby materiálu

Správný odhad počtu kusů kartuší šetří čas a peníze – nedochází k časovým prostojům, když chybí materiál nebo naopak, když je ho přebytek. Pro přesné zjištění množství tmelu, který se použije při tmelení, se používá výpočet spotřeby materiálu.

Pro výpočet spotřeby materiálu je třeba znát:

  • délku tmelené spáry (m),
  • šířku tmelené spáry (mm),
  • hloubku tmelené spáry (mm),
  • objem kartuše (ml).

Pokud je třeba zjistit, kolik metrů z balení se přibližně utratí (vydatnost), použije se vzorec:
délka = objem kartuše/(šířka spáry × hloubka spáry)
Výsledkem je však teoretická hodnota, k níž je třeba v praxi připočítat asi 10 až 15 %.

Pokud se zjišťuje, jaký počet kusů balení je třeba použít ke spárování, používá se vzorec:
kusy balení = požadované metry × (šířka spáry × hloubka spáry/objem kartuše)
Pro použití v praxi je třeba výslednou hodnotu navýšit asi o 10 %.

Tyto výpočty zohledňují základní pravidla správného tmelení, která jsou rozhodující pro funkčnost a životnost tmelené spáry.

Zásady správného tmelení

Aby se zajistila funkčnost a dlouhá životnost tmelené spáry, je třeba při jejím tmelení dodržet několik zásad.

1) Příprava podkladu

Jelikož podklad musí být čistý, suchý a soudržný, je třeba všechny spárované (tmelené) plochy zbavit prachu, volných částic a mastnoty. Prach lze odsát nebo vyfoukat stlačeným vzduchem. Savé i drolící se podklady (např. omítka) se zpevňují penetračními nátěry a povrchy napadené plísněmi či houbami je třeba nejprve ošetřit likvidátorem plísní a poté za mokra odstranit. Minimální teplota podkladu při aplikaci musí být +5 °C.

2) Vhodný poměr šířky a hloubky spáry

Pokud jde o dilatační spáru, je třeba zajistit fixaci tmelu pouze ke dvěma bočním plochám pomocí vyplňovacího provazce (polyethylenové šňůry vytvořené buňkami z uzavřených pórů). Fixace tmelu ke třetí podkladové ploše by způsobila jeho degradaci (odtržení nebo prasknutí). Všeobecně pro správnou volbu v poměru šířka/hloubka spáry platí, že do šířky 15 mm se volí stejná hloubka. Je-li šířka spáry nad 15 mm, hloubka může být jen poloviční.

3) Aplikace tmelu

Aplikační špičku je třeba seříznout minimálně na tloušťku tmelené vrstvy, našroubovat na kartuši a vložit do aplikační pistole. Obsah tuby lze vytlačovat mechanickou nebo pneumatickou pistolí. Tmel je třeba v místě, odkud se bude stahovat stěrkou, dávkovat s mírným přebytkem, aby nevznikly při stěrkování prohlubně.

Ke stahování tmelových vrstev se používají silikonové stěrky s různými poloměry zaoblení a typy materiálů. Stěrky lze také dle potřeby individuálně zbrousit a seříznout. Při stahování se doporučuje držet stěrku stejně, mírně nakloněnou pod určitým úhlem. Pro hladké stírání se používá vyhlazovací roztok ředitelný vodou.

Lepení dřevěného obkladu v exteriéru
Lepení dřevěného obkladu v exteriéru |

4) Ochrana okolních ploch před postříkáním

K ochraně okolních ploch před postříkáním se používá maskovací krepová páska nebo maskovací krepová páska pro zakřivené plochy. Ta zaručuje, že po jejím odstranění zůstává lem tmelu rovný. Při tmelení rohů a koutů sádrokartonových konstrukcí nebo omítek s následným přetřením barvou je naopak vhodné vyhlazovat tmel do ztracena.

Tmelení spáry akrylovým tmelem mezi soklovou lištou a stěnou
Tmelení spáry akrylovým tmelem mezi soklovou lištou a stěnou |

5) Povrchová úprava

Silikonové tmely nelze přetírat, proto se vyrábějí ve více barevných odstínech. Všechny ostatní tmely jsou přetíratelné barvami a laky. Při přetírání se doporučuje dodržet několik podmínek. Mýdlové či saponátové zbytky je třeba po vyhlazování lehce omýt vodou a vysušit.

Teplota aplikace při přetírání má být min. +5 °C (přesně udává výrobce podle typu barvy). Tmel musí být zcela vyzrálý, aby při tuhnutí nedocházelo k objemovým změnám (k poklesu, který nemusí vrstva barvy pohltit) a následně ke vzniku prasklin. Stejný problém vzniká i při přetření dilatačních spár obyčejnými barvami, které nemají stejnou pružnost jako tmel.

Spáry mezi hliníkovým profilem a obkladem vyplněné neutrálním silikonem
Spáry mezi hliníkovým profilem a obkladem vyplněné neutrálním silikonem |

Závěr

Tmely a silikony musí odpovídat účelu jejich použití a jejich kvalitu nelze nikdy podceňovat. Mnozí výrobci totiž přidávají do výrobků (kvůli ceně) další jiné látky či náhrady, které způsobují degradaci výrobků, odtržení od podkladu, případně jiné škody.

Text: Řehoř Uram, autor je obchodně-technický manažer společnosti Den Braven.
Foto: Den Braven, Shutterstock