Pískovec

Pískovec: oprava, restaurování a renovace spár (část II.)

Partneři sekce:

Občas nám běžné očištění a impregnace pískovce na obnovu jeho originálního, krásného a vysoce estetického vzhledu nestačí. Jde zpravidla o situace, kdy dům koupíme, zdědíme či zanedbáme péči o svůj pískovec a dostaneme se do fáze, kdy dochází k odlupování kusů pískovce nebo k masivnějšímu drolení zrn z povrchu.

K rozsáhlejším opravám jsme občas samozřejmě nuceni přistoupit i v případě, že byl pískovec vystaven frekventovanému namáhání (například při použití na schodišti) nebo došlo k jeho poškozený jiným způsobem (např. nárazem či pádem předmětu). V takovém případě odstraníme všechny zvětralé a nesoudržné části a posoudíme, nakolik je oprava pískovce reálná. Pokud se při očištění odlouply velké kusy, které jsou již esteticky nevzhledné, je vhodné zvážit výměnu celého konkrétního kusu pískovce za nový.

Když běžná údržba nestačí

Pokud se jedná jen o povrchové zvětrání, které umožňuje opravu, přejdeme ke zdrsnění hladkých částí pískovce a následně k důkladnému zbavení povrchu všech nečistot, prachu, nátěrů či lišejníků a mechů. Povrch opatrně navlhčíme a omyjeme (lze použít například kartáč).

Pro následné opravy použijeme restaurátorskou maltu pro přírodní kameny a pískovce. Tu připravíme dle pokynů výrobce. S výrobcem je samozřejmě možné prokonzultovat i případnou pigmentaci hmoty, která nám umožní maximálně nenápadnou a přirozenou opravu našeho kamene. Hmotu nanášíme zpravidla ve vrstvách o tloušťce 3 mm, maximálně do tloušťky 50 mm (záleží na typu hmoty a pokynech výrobce). Při větším počtu vrstev vždy předchozí vytvrzenou (nebo alespoň zavadlou) vrstvu zdrsníme, abychom zvýšili přilnavost povrchu a soudržnost vrstev. Aplikaci neprovádíme na přímém slunci nebo na prohřátý pískovec.

Pokud se potýkáme s větším poškozením, ale nechceme kámen nahradit novým, můžeme si pomoci epoxidovou pryskyřicí smíchanou s pískem. V úvahu připadá i nahrazení jen malé, poškození části pískovce vlepením nového pískovcového klínku.

Pro aplikaci epoxidové směsi platí prakticky totéž, co pro maltu – pískovec je třeba důkladně připravit na opravu a očistit. Aplikaci pryskyřice je možné provést několika způsoby:

1. nanášením do ztracena, tj. na okrajích poškození pryskyřici (již bez příměsi písku) rozetřeme.
2. na okrajích poškození opatrně vysekáme cca 1-2 mm hluboké přímé vrypy, které rovněž zaplníme pryskyřicí,
3. osekáme poškození na stejnou hloubku, svislé hrany takto vytvořeného otvoru mírně “podsekneme”, tj. zešikmíme, – a následně vytvořenou prohlubeň vyplníme.

Pokud ovšem poškození sahá do hloubky více než 2,5 cm, je lepší zvolit opravu vložením kamenného tělíska. Pro toto tělísko opět vysekáme dostatečnou, zešikmenou prohlubeň. Vložka by měla být o několik mm menší než jaká je hloubka opravované prohlubně – a v ideálním případě jde o stejný pískovec, jaký touto vložkou opravujeme. Osadíme pomocí vápenného štuku, doplníme pryskyřicí.

Oprava spár mezi bloky

Obdobný problém můžeme mít i se spárami mezi pískovcovými bloky – a tento problém se většinou projeví dříve než zvětrávání samotného kamene. Spáry je v takovém případě potřeba důkladně vyčistit a vyškrábat, abychom se zbavili co největšího množství původní, nesoudržné spárovací hmoty. Ideálně bychom měli spáry vyčistit zcela, abychom zabránili rozdílné barevnosti mezi původní spárovací hmotou a novou, kterou budeme používat. Spáry rovněž zbavíme veškerého prachu a pískových zrn, abychom zajistili co nejlepší soudržnost nové spárovací hmoty. K tomu poslouží například kompresor nebo vysavač.

Ke spárování použijeme cementovou nebo vápenocementovou maltu, samotná vápenná omítka by se v exteriéru poměrně rychle vydrolila. Dobrou přilnavost a životnost má údajně i sádrová štuková omítka – která ovšem ve výsledku vytváří bílé spáry a není vhodná na vlhký a mokrý podklad. Využít lze i spárovací jíl nebo různé sanační omítky – tato řešení jsou ovšem o něco dražší než malty. V případě sanační omítky ovšem nespoléhejme, že by nám taková aplikace pomohla s případnou vlhkostí. Pokud máme problém s vlhkostí, například u pískovce aplikovaného v oblasti soklu, je třeba tento problém řešit komplexně.

Vybranou hmotu důkladně natlačíme do spár za pomoci například špachtle. Pokud jsou spáry větší šířky, můžeme je před aplikací hmoty vyplnit drobnějším kamenivem.

red